เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Controller

เป็น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข จากประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น ห้องแอร์ เช่น การประยุกต์การใช้งานอุตหสากรรมเครื่องเย็น, ห้องเย็น, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FOX
 • จำนวน: 28
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-E1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-E1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-S1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-S1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-D1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-D1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C 1A 250 VAC 2A) 1R : Temp. 1, 2R : Temp. 2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-T1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-T1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C 1A 250 VAC 2A) 1R : Temp. 1, 2R : Temp. 2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2001

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2001

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2002

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2002

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C, 1A) 250 VAC 2A
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2003

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2003

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 77 x 35 x 80 mm.
 • อินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ความแม่นยำ : ± (1% RDG + 1 Digit)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A) 250 VAC 2A 1R : Temp, 2R : Defrost, 3R : FAN
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2108

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2108

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2208

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2208

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A) 250 VAC 10A
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1PH

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1PH

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน : -50 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2P1

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2P1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2P2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2P2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2PD

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2PD

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199C ~ 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2PT

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2PT

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199C ~ 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1CH

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1CH

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2C1

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2C1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 °C ถึง 1200 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2C2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2C2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : 2 Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 °C ถึง 1200 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2CD

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2CD

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : Type K
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50C ~ 999 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2CT

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2CT

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : TYPE K
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50C ~ 999 °C
 • Price: ติดต่อสอบถามเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-300A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-300A

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • ชนิดอินพุต : หัววัดความชื้น HS-220 / หัววัดอุณหภูมิ NTC
 • เอาต์พุต : 2 Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ :-50°C ถึง 99°C / 20 ถึง 99% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-301A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-301A

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • ชนิดอินพุต : หัววัดความชื้น HS-220 / หัววัดอุณหภูมิ NTC
 • เอาต์พุต : 4 Relay 2A / 250 VAC 1R : TEMP., 2R : TEMP., 3R : HUM., 4R HUM
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50°C ถึง 99°C / 20 ถึง 99% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-300JB

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-300JB

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 225 x 270 x 50 mm.
 • ขนาดตัวเลขแสดงผล : 2.3 นิ้ว
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : DS4000
 • ช่วงการใช้งาน : : -55 ~ 99.9 C / 0 ~ 100% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-8300

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-8300

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 150 x 39 mm.
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : DS4000
 • เอาต์พุต : 2 Relay 250 VAC 2A 1 Relay : Temp, 1 Relay Humidity
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 – 55C, ความชื้น 35 – 80% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-9302R

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-9302R

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 110 mm.
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : HM1500
 • เอาต์พุต : 4 Relay 250 VAC 2A 1 Relay : Temp, 2 Relay : ALARM, 3 Relay : Humidity, 4 Relay : ALARM
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 C / 0 ~ 100% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FENWAL
 • จำนวน: 5
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AM22L

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AM22L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด : 48 x 48 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG24L

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AG24L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด : 48 x 48 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG33L

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AG33L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด : 72 x 72 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG42L

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AG42L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด : 96 x 48 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG44L

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AG44L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด : 96 x 96 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SHIMAX
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MA3C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MA3C

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAP6A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAP6A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 65 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A / Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V / Control Moter Valve
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN48
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN48

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN48
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN49
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN49

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN49
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 96 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN72
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN72

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN72
ขนาดตัวเครื่อง 72 x 72 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

SFN96
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN96

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN96
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

ฟังก์ชั่นพิเศษ

 • ทำงานด้วยความแม่นยำสูง
 • รวดเร็วด้วยอัตราการสุมสัญญาณสูง
 • ต่อร่วมกับคอมพิวเเตอร์
 • ป้องกันข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น Lockout
 • ใช้งานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องทำ Auto Tuning
 • หัววัดขาดงานไม่เสียด้วย Bumpless Transfer
 • อุณหภูมิเพิ่มตามที่ต้องการด้วย Soft-Start Ramp
 • เลือกได้ควบคุมแบบ HEAT/COOL
 • หาค่าการควบคุมแบบอัตโนมัติด้วย Auto-Tune

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines