เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Controller

เป็น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข จากประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น ห้องแอร์ เช่น การประยุกต์การใช้งานอุตหสากรรมเครื่องเย็น, ห้องเย็น, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น IR32 Series
ยี่ห้อ CAREL

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น IR32 Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น IR32 Series
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
อินพุต T/C K
เอาท์พุต Relay
ไฟเลี้ยง 220/240 VAC
การควบคุม ON/OFF
อุณหภูมิ 0 - 200C, 0 - 400C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น IR33 Series
ยี่ห้อ CAREL

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น IR33 Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น IR33 Series
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
อินพุต T/C K
เอาท์พุต Relay
ไฟเลี้ยง 220/240 VAC
การควบคุม ON/OFF
อุณหภูมิ 0 - 200C, 0 - 400C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น PJ Series
ยี่ห้อ CAREL

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น PJ Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น PJ Series
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
อินพุต T/C K
เอาท์พุต Relay
ไฟเลี้ยง 220/240 VAC
การควบคุม ON/OFF
อุณหภูมิ 0 - 200C, 0 - 400C
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น KT Series
ยี่ห้อ PANASONIC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น KT Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

เป็นเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, ใช้งานง่าย มีความเที่ยงตรงสูง, มีหลายขนาดเลือกใช้

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น KT Series
ขนาดตัวเครื่อง KT2 : 48 x 24 mm., KT4 : 48 x 48 mm., KT7 : 22.3 x 75 mm., KT8 : 48 x 96 mm., KT9 : 96 x 96 mm.
รับอินพุต ได้หลากหลาย T/C, RTD, แรงดันไฟ, กระแสไฟ
เอาท์พุต Relay, SSR, Current
สามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้โดยใช้ RS-485
ใช้ไฟ 100 - 240 VAC
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: HANYOUNG
 • จำนวน: 6
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น NP100/NP200

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น NP100/NP200

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 100 mm.
 • เลือกการควบคุม : Auto / Manual
 • เลือกการควบคุมแบบ : Direct / Reverse ได้
 • มีเอาต์พุตควบคุมแบบ : Direct / Reverse ได้
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น PX Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น PX Series

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Multi Input : RTD, Thermocouple K, J, E, T, R, B, S
 • เอาต์พุต : Relay, SSR, 4 - 20 MA
 • การควบคุมแบบ : PID, ON / OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น NX Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น NX Series

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Multi Input : RTD, Thermocouple K, J, E, T, R, B, S
 • เอาต์พุต : Relay, SSR, 4 - 20 MA
 • การควบคุมแบบ : PID, ON / OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AX Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น AX Series

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48, 48 x 96, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Multi Input : RTD, Thermocouple K, J
 • เอาต์พุต : Relay, SSR, 4 - 20 MA
 • การควบคุมแบบ : PID, ON / OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น KXN Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น KXN Series

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48, 48 x 96, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Multi Input : RTD, Thermocouple K, J, E, T, R, B, S, L, N
 • เอาต์พุต : Relay, SSR, 4 - 20 MA
 • การควบคุมแบบ : PID, ON / OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น DX Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น DX Series

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48, 48 x 96, 96 x 48, 72 x 72, 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Multi Input : RTD, Thermocouple K, J, R, 1-5 VDC
 • เอาต์พุต : Relay, SSR, 4 - 20 MA
 • การควบคุมแบบ : PID, ON / OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines