เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Controller

เป็น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข จากประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น ห้องแอร์ เช่น การประยุกต์การใช้งานอุตหสากรรมเครื่องเย็น, ห้องเย็น, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: DIGICON
 • จำนวน: 5
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น HMD-3

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น HMD-3

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 126 mm.
 • อินพุท : Thermocouple Type K, PT100 (3สาย)
 • การตั้งค่า : ตั้งแบบดิจิตอล โดยใช้ Thumb-Wheel Switc
 • ไฟเลี้ยง : 100VAC - 240VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น DD-6

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น DD-6

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 135 mm.
 • อินพุท : Thermocouple, อาร์ทีดี (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ความเที่ยงตรง : 0.5% FS + 1 Dgt
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น DD-7

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น DD-7

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 126 mm.
 • อินพุท : Thermocouple Type K, PT100 (3สาย)
 • การตั้งค่า : ตั้งแบบดิจิตอล โดยใช้ Thumb-Wheel Switc
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น DD-8

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น DD-8

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 x 154 mm.
 • อินพุท : Thermocouple Type K, PT100 (3สาย)
 • การตั้งค่า : ตั้งแบบดิจิตอล โดยใช้ Thumb-Wheel Switc
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MD-N Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MD-N Series

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดตัวเครื่อง : MD-400N 48 x 48 mm., MD-600N 96 x 48 mm., MD-700N 72 x 72 mm., MD-800N 48 x 96 mm., MD-900N 96 x 96 mm.
 • อินพุท (Multi-Input) : Thermocouple, PT100, Linear
 • จอแสดงผล : 7 segment LED สีแดง 4 หลัก
 • ไฟเลี้ยง : 85–265 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: UNION
 • จำนวน: 10
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-671N

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-671N

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • ชนิดของอินพุต : Thermocouple, RTD PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • เอาท์พุท : Relay, SSR, Linear 4 - 20 mA
 • อุณหภูมิความชื้นขณะใช้งาน : -25 + 65C / 50 - 85% Rh
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN771N

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN771N

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • ชนิดของอินพุต : Thermocouple, RTD PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • เอาท์พุท : Relay, SSR, Linear 4 - 20 mA
 • อุณหภูมิความชื้นขณะใช้งาน : -25 + 65C / 50 - 85% Rh
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-871N

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-871N

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • ชนิดของอินพุต : Thermocouple, RTD PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • เอาท์พุท : Relay, SSR, Linear 4 - 20 mA
 • อุณหภูมิความชื้นขณะใช้งาน : -25 + 65C / 50 - 85% Rh
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-487

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-487

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : UN-487 48 x 48 mm., UN-671N 96 x 96 mm.
 • จอแสดงผล : แบบ LED 7 Segments 3 หลัก
 • ชนิดของอินพุต : เทอร์โมคัปเปิล, RTD PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • การควบคุมแบบ : ON/OFF, PID
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN671

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN671

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 114 mm.
 • ย่านการควบคุม : 0-100, 200, 400, 600, 1200 องศาเซลเซียส
 • อินพุทเทอร์โมคัปเปิล : Type K, J และ RTD PT100
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-168D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-168D

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 171 x 40 mm.
 • ย่านการควบคุม : -40 + 40 องศาเซลเซียส
 • ย่านการวัด : -45 + 45 องศาเซลเซียส
 • Price: ติดต่อสอบถาม


เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-815

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-815

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 171 x 40 x 27 mm.
 • ย่านการควบคุม : -40 + 40 องศาเซลเซียส
 • ย่านการวัด : -45 + 45 องศาเซลเซียส
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น UN-817

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น UN-817

ยี่ห้อ UNION
 • ขนาดตัวเครื่อง : 171 x 40 x 27 mm.
 • ย่านการควบคุม : -40 + 40 องศาเซลเซียส
 • ย่านการวัด : -45 + 45 องศาเซลเซียส
 • Price: ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SANUP
 • จำนวน: 8
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SDM Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SDM Series

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 100 mm.
 • อินพุต : T/C K, J, R, S, B, RTD PT100, PT1000
 • ไฟเลี้ยง : 100-240 VAC 50-60 HZ
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SDU Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SDU Series

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Universal Input : T/C K, J, R, S, B, PT100, PT1000, 1-5V, 0-5V
 • ไฟเลี้ยง : 100-240 VAC 50-60 HZ
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SDX Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SDX Series

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Universal Input : T/C K, E, R, S, B, PT100, PT1000, 1-5V, 0-5V
 • ไฟเลี้ยง : 100-240 VAC 50-60 HZ
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SDP Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SDP Series

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 120 mm., 48 x 48 x 100 mm., 72 x 72 x 100 mm.
 • อินพุต : Universal Input : T/C K, E, R, S, B, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR / 4-20 mA
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SD 104

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SD 104

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • เอาท์พุต : Relay / SSR / 4-20 mA
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SD 501(S)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SD 501(S)

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 120 mm.
 • อินพุต : T/C K, J, R, S, B, RTD PT100, PT1000
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50-60 HZ
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SD 505-5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SD 505-5

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 x 125 mm.
 • เอาท์พุต : Relay / SSR / 4-20 mA
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SD 301

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น SD 301

ยี่ห้อ SANUP
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • เอาท์พุต : Relay / SSR / 4-20 mA
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • อุณหภูมิและความชื้น ขณะใช้งาน : 0-50C / 35-85% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น RB100/400/900
ยี่ห้อ RKC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น RB100/400/900

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ขนาดกระทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่, ราคาประหยัด, เลือกอินพุตได้หลากหลาย, มีขนาดตัวเครื่องให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น RB100/400/900
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm.
อินพุต Universal Input
เอาท์พุต Relay / SSR / CURRENT
การควบคุม PID, ON/OFF
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50-60 Hz

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น CB100/400/500/700/900
ยี่ห้อ RKC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller
รุ่น CB100/400/500/700/900

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, ขนาดกระทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่พร้อม บารการ์ฟ, ความละเอียดสูง, เลือกอินพุตได้หลากหลาย, มีขนาดตัวเครื่องให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น CB100/400/500/700/900
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48, 96 x 48, 48 x 96, 72 x 72, 96 x 96 mm.
อินพุต Universal Input
เอาท์พุต Relay / SSR / CURRENT
การควบคุม PID, ON/OFF
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50-60 Hz

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น REX-D100/400/900
ยี่ห้อ RKC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น REX-D100/400/900

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

การควบคุมเยี่ยมแบบ, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่, ราคาประหยัด, เลือกอินพุตได้หลากหลาย, มีขนาดตัวเครื่องให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น REX-D100/400/900
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm.
อินพุต Universal Input
เอาท์พุต Relay / SSR / CURRENT
การควบคุม PID, ON/OFF
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50-60 Hz

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FB100/400/900
ยี่ห้อ RKC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น FB100/400/900

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, การควบคุมเยี่ยม, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่, ความละเอียดสูง, เลือกอินพุตได้หลากหลาย, มีขนาดตัวเครื่องให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น FB100/400/900
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm.
อินพุต Universal Input
เอาท์พุต Relay / SSR / CURRENT
การควบคุม PID, ON/OFF
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50-60 Hz

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines