เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล

Digital Insulation Tester

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง หรือ เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบตัวเลข ขนาดเล็กและเบา ตัวเครื่องน้ำหนักเบาพกพาสะดวก มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC Voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ บ้างเครื่อง มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า Backlight

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น FLUKE-1503
ยี่ห้อ FLUKE

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น FLUKE-1503

คุณลักษณะ

เมกะโอห์มมิเตอร์ 1,000 V สามารถทดสอบความต้านทานฉนวนได้ 0.1 MOhm ถึง 2,000 MOhm เป็นการรวมเอาฟังก์ชั่น การใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอลรวมเข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกันช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับมอตอร์, เจนเนอร์เรเตอร์, สายเคเบิลหรือสวิตซ์เกียร์ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัด เหมาะมือทนทานใช้งานง่าย เครื่องปิดอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งาน ทดสอบฉนวนด้วยแรงดันตั้งแต่ 500V, 1000V

 • มีวงจรตัดการทำงานของการวัดฉนวน หากจุดที่วัดมีแรงดันปรากฏอยู่ตั้งแต่ 30 V ขึ้นไป เพื่อป้องกันอันตราย
 • มีระบบคายประจุแรงดันอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
 • วัดแรงดัน AC/DC, DC มิลลิโวลต์, AC/DC มิลลิแอมป์
 • วัดความต้านทาน (0.1 ถึง 2,000 MOhm), วัดความต่อเนื่องได้
 • วัดค่า C, วัดไดโอด, วัดอุณหภูมิ, วัดค่า Min/Max, วัดค่าความถี่

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น FLUKE-1503
AC/DC Voltage Measurement Range 600.0 V
Earth Bond Resistance Measurement Range and Resolution 20.00Ω - 20.00KΩ
Insulation Measurement Range 1507 0.01 MΩ to 10 GΩ 1503 : 0.01 MΩ to 2000 MΩ
Test Voltage 1507 : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
1503 : 500 V, 1000V
Maximum Voltage Applied to any Terminal 600 V ac RMS or DC
Storage Temperature -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)
Operating Temperature -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F)
Size 5.0 cm H x 10.0 cm W x 20.3 cm L (1.97 in H x 3.94 in W x 8.00 in L)
Weight 550 g (1.2 lb)
IP Rating IP40

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น FLUKE-1507
ยี่ห้อ FLUKE

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น FLUKE-1507

คุณลักษณะ

เป็น เมกะโอห์มมิเตอร์ 1,000 V สามารถทดสอบความต้านทานฉนวนได้ 0.01 MOhm ถึง 10 GOhm เครื่องทดสอบฉนวน Fluke 1507 และ 1503 มีขนาดกะทัดรัด, ทนทาน, เชื่อถือได้สูง และใช้งานง่าย มีแรงดันทดสอบหลายระดับ เหมาะกับงานตรวจซ่อมแก้ไขปัญหา, การตรวจสอบความปลอดภัย และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีฟังก์ชันเสริมเพื่อให้งานทดสอบต่างๆ ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียบ

 • ย่านวัดฉนวน : (1507 : 0.01 MΩ ถึง 10 GΩ), (1503 : 0.1 MΩ ถึง 2000 MΩ )
 • แรงดันทดสอบฉนวน : (1507 : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V), (1503 : 500V, 1000V)

ใช้งานได้กว้างขวา คำนวณค่าอัตโนมัติ ทั้ง Polarization Index และ Dielectric Absorbtion Ratio (เฉพาะ 1507) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน จอแสดงผลขนาดใหญ่มี Backlit ช่วยอ่านค่าในที่ที่มีแสงสว่างน้อย

 • มีฟังก์ชันเปรียบเทียบ (Pass/Fail) (เฉพาะ 1507) สำหรับการตรวจสอบแบบซ้ำๆ ทำได้โดยง่าย
 • มีโพรบตรวจสอบระยะไกล สำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
 • มีวงจรป้องกันการตรวจวัดในที่ซึ่งมีแรงดันเกินกว่า 30 โวลต์ ปรากฏอยู่
 • มีระบบคายประจุโดยอัตโนมัติ ป้องกันผู้ใช้งานจากแรงดันตกค้าง
 • วัดแรงดัน AC/DC ได้ตั้งแต่ 0.1V ถึง 600V
 • วัดความต่อเนื่อง 200 mA
 • วัดความต้านทาน : 0.01Ω ถึง 20.00 kΩ

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น FLUKE-1507
AC/DC Voltage Measurement Range 600.0 V
Earth Bond Resistance Measurement Range and Resolution 20.00Ω - 20.00KΩ
Insulation Measurement Range 1507 1507 : 0.01 MΩ to 10 GΩ
1503 : 0.01 MΩ to 2000 MΩ
Test Voltage 1507 : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
1503 : 500 V, 1000V
Maximum Voltage Applied to any Terminal 600 V ac RMS or DC
Storage Temperature -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)
Operating Temperature -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F)
Size 5.0 cm H x 10.0 cm W x 20.3 cm L (1.97 in H x 3.94 in W x 8.00 in L)
Weight 550 g (1.2 lb)
IP Rating IP40

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น FLUKE-1577
ยี่ห้อ FLUKE

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น FLUKE-1577

คุณลักษณะ

เป็น เมกะโอห์มมิเตอร์ 1,000 V สามารถทดสอบความต้านทานฉนวนได้ 0.1 MOhm ถึง 600 MOhm Fluke 1587 และ Fluke 1577 เป็นการรวมเอาฟังก์ชันใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล เข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อมบำรุง และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล หรือสวิตซ์เกียร์ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดเหมาะมือ ทนทาน ใช้งานง่าย ปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่ใช้งาน

เป็นเครื่องวัด 2 ชนิด ในตัวเดียว คือเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ทนทาน ใช้งานง่าย ความเชื่อถือได้สูง เหมาะกับงานทางด้าน มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล และสวิตซ์เกียร์ จอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟส่องด้านหลังจอ มีฟิลเตอร์สำหรับการวัดมอเตอร์ไดร์ฟ (เฉพาะรุ่น 1587 เป็น Low Pass Filter แบบเดียวกับใน Fluke 87-V)

 • มีฟิลเตอร์สำหรับการวัดมอเตอร์ไดร์ฟ (เฉพาะรุ่น 1587 เป็น Low Pass Filter แบบเดียวกับใน Fluke 87-V)
 • วัดฉนวนได้ รุ่น 1587 : 0.01 MΩ ถึง 2 GΩ รุ่น 1577 : 0.1 MΩ ถึง 600 MΩ
 • แรงดันสำหรับวัดฉนวน รุ่น 1587 : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V รุ่น 1577: 500V, 1000V
 • มีวงจรตัดการทำงานของการวัดฉนวน หากจุดที่วัดมีแรงดันปรากฏอยู่ ตั้งแต่ 30 โวลต์ขึ้นไป เพื่อป้องกันอันตราย
 • มีระบบคายประจุแรงดันโดยอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย
 • แรงดัน AC/DC, DC มิลลิโวลต์, AC/DC มิลลิแอมป์
 • วัดความต้านทาน (0.1Ω - 50 MΩ), วัดความต่อเนื่อง
 • วัดค่า C, วัดไดโอด, วัดอุณหภูมิ, วัดค่า Min/Max, วัดความถี่ (เฉพาะรุ่น 1587)

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น FLUKE-1577
Voltage DC Maximum Voltage 1000 V
Voltage AC Maximum Voltage 1000 V
Current DC Maximum Amps 400mA
Current AC Maximum Amps 400mA
Resistance Maximum Resistance 50 MΩ
Capacitance (1587 Only) Maximum Capacitance 9,999 µF
Frequency (1587 Only) Maximum Frequency 100 kHz
Temperature Measurement (1587 Only) -40.0 °C to 537 °C / -40.0 °F to 998 °F
Diode Test (1587 Only) Range 6 V
Insulation Test Test Voltages 1577 : 500, 1000 V
1587 : 50, 100, 250, 500, 1000 V
Operating Temperature -20 °C to +55 °C
Storage Temperature -40°C to +60°C
Size 203 x 100 x 50 mm (With Holster)
Weight 624 g
IP Rating IP40

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น FLUKE-1587
ยี่ห้อ FLUKE

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น FLUKE-1587

คุณลักษณะ

เป็น เมกะโอห์มมิเตอร์ 1,000 V สามารถทดสอบความต้านทานฉนวนได้ 0.1 MOhm ถึง 600 MOhm Fluke 1587 และ Fluke 1577 เป็นการรวมเอาฟังก์ชันใช้งานทางเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล เข้ากับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไว้ภายในตัวเดียวกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกับงานซ่อมบำรุง และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่นงานที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล หรือสวิตซ์เกียร์ต่างๆ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดเหมาะมือ ทนทาน ใช้งานง่าย ปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่ใช้งาน

เป็นเครื่องวัด 2 ชนิด ในตัวเดียว คือเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ทนทาน ใช้งานง่าย ความเชื่อถือได้สูง เหมาะกับงานทางด้าน มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล และสวิตซ์เกียร์ จอแสดงผลขนาดใหญ่ พร้อมไฟส่องด้านหลังจอ

 • มีฟิลเตอร์สำหรับการวัดมอเตอร์ไดร์ฟ (เฉพาะรุ่น 1587 เป็น Low Pass Filter แบบเดียวกับใน Fluke 87-V)
 • วัดฉนวนได้ รุ่น 1587 : 0.01 MΩ ถึง 2 GΩ รุ่น 1577 : 0.1 MΩ ถึง 600 MΩ
 • แรงดันสำหรับวัดฉนวน รุ่น 1587 : 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V รุ่น 1577: 500V, 1000V
 • มีวงจรตัดการทำงานของการวัดฉนวน หากจุดที่วัดมีแรงดันปรากฏอยู่ ตั้งแต่ 30 โวลต์ขึ้นไป เพื่อป้องกันอันตราย
 • มีระบบคายประจุแรงดันโดยอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย
 • แรงดัน AC/DC, DC มิลลิโวลต์, AC/DC มิลลิแอมป์
 • วัดความต้านทาน (0.1Ω - 50 MΩ), วัดความต่อเนื่อง
 • วัดค่า C, วัดไดโอด, วัดอุณหภูมิ, วัดค่า Min/Max, วัดความถี่ (เฉพาะรุ่น 1587)

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น FLUKE-1587
Voltage DC Maximum Voltage 1000 V
Voltage AC Maximum Voltage 1000 V
Current DC Maximum Amps 400mA
Current AC Maximum Amps 400mA
Resistance Maximum Resistance 50 MΩ
Capacitance (1587 Only) Maximum Capacitance 9,999 µF
Frequency (1587 Only) Maximum Frequency 100 kHz
Temperature Measurement (1587 Only) -40.0 °C to 537 °C / -40.0 °F to 998 °F
Diode Test (1587 Only) Range 6 V
Insulation Test Test Voltages 1577 : 500, 1000 V
1587 : 50, 100, 250, 500, 1000 V
Operating Temperature –20 °C to +55 °C
Storage Temperature -40°C to +60°C
Size 203 x 100 x 50 mm (With Holster)
Weight 624 g
IP Rating IP40

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines