เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล

Digital Insulation Tester

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง หรือ เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบตัวเลข ขนาดเล็กและเบา ตัวเครื่องน้ำหนักเบาพกพาสะดวก มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC Voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ บ้างเครื่อง มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า Backlight

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น IR4056-20
ยี่ห้อ HIOKI

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น IR4056-20

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน แบบดิจิตอล

 • 5-Range Testing Voltage of 50 V/100 MΩ to 1000 V/4000 MΩ
 • Stable & Medium-Speed Digital Readings, 0.8 Response Time of PASS/ FAIL Decisions
 • Drop Proof Onto Concrete From 1m (3.28 Feet)
 • Bright LED, Luminous LCD, Test Lead With Bright LED Lamp to Illuminate Near Hand (Option L9788-11 or L9788-10)
 • Continuity check via 200 mA testing
 • Built in AC/DC Voltage Meter, Useful for Testing Solar Power Generation Systems and Electric Vehicles

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น IR4056-20
Rated Output Voltage 50 VDC 125 VDC 250 VDC 500 VDC 1000 VDC
Effective Maximum Indicated Value 100 MΩ 250 MΩ 500 MΩ 2000 MΩ 4000 MΩ
Lower Limit Resistance 0.05 MΩ 0.125 MΩ 0.25 MΩ 0.5 MΩ 1 MΩ
Overload Protection AC 600 V (10s) AC 1200 V (10s)
DC Voltage Measurement 4.2 V (0.001 V Resolution) to 600 V (1 V Resolution), 4 Ranges
AC Voltage Measurement 420 V (0.1 V Resolution) / 600 V (1 V Resolution), 2 Ranges, 50/60 Hz
Low Resistance Measurement For Checking The Continuity of Ground Wiring, 10 Ω (0.01 Ω Resolution) to 1000 Ω (1 Ω Resolution), 3 Ranges
Basic Accuracy ±3 % rdg. ±2 dgt., Testing Current 200 mA or More (at 6 Ω or Less)
Display Semi-Transmissive FSTN LCD With Back Lighting, Bar-Graph Indicator
Response Time Approx. 0.8 Second for PASS/FAIL Decision (at Hioki's Conditions)
Other Functions Live Circuit Indicator, Automatic Electric Discharge, Automatic DC/AC Detection, Comparator, Drop proof, Auto Power Save
Power Supply LR6 (AA) Alkaline Batteries ×4, Continuous Use: 20 Hours (at Hioki’s Conditions)
Dimensions and Mass 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H× 53 mm (2.09 in) D, 600 g (21.2 oz) (Including Batteries, Excluding Test Leads)
Accessories Test Lead L9787 ×1, Neck Strap ×1, Instruction Manual ×1, LR6 (AA) Alkaline Batteries ×4

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น IR4057-20
ยี่ห้อ HIOKI

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น IR4057-20

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน แบบดิจิตอล

 • 5-Range Testing Voltage of 50 V/100 MΩ to 1000 V/4000 MΩ
 • Stable & Medium-Speed Digital Readings, 0.8 Response Time of PASS/ FAIL Decisions
 • Drop Proof Onto Concrete From 1m (3.28 Feet)
 • Bright LED, Luminous LCD, Test Lead With Bright LED Lamp to Illuminate Near Hand (Option L9788-11 or L9788-10)
 • Continuity check via 200 mA testing
 • Built in AC/DC Voltage Meter, Useful for Testing Solar Power Generation Systems and Electric Vehicles

คุณสมบัติ

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อครุ่น IR4057-20
Rated Output Voltage 50 VDC 125 VDC 250 VDC 500 VDC 1000 VDC
Effective Maximum Indicated Value 100 MΩ 250 MΩ 500 MΩ 2000 MΩ 4000 MΩ
Lower Limit Resistance 0.05 MΩ 0.125 MΩ 0.25 MΩ 0.5 MΩ 1 MΩ
Overload Protection AC 600 V (10s) AC 1200 V (10s)
DC Voltage Measurement 4.2 V (0.001 V Resolution) to 600 V (1 V Resolution), 4 Ranges
AC Voltage Measurement 420 V (0.1 V Resolution) / 600 V (1 V Resolution), 2 Ranges, 50/60 Hz
Low Resistance Measurement For Checking The Continuity of Ground Wiring, 10 Ω (0.01 Ω Resolution) to 1000 Ω (1 Ω Resolution), 3 Ranges
Basic Accuracy ±3 % rdg. ±2 dgt., Testing Current 200 mA or More (at 6 Ω or Less)
Display Semi-Transmissive FSTN LCD With Back Lighting, Bar-Graph Indicator
Response Time Approx. 0.3 Second for PASS/FAIL Decision (at Hioki's Conditions)
Other Functions Indicate MΩ Measurement Value After a Lapse of One Minute, Live Circuit Indicator, Automatic Electric Discharge, Automatic DC/AC Detection, Comparator, Drop Proof, Auto Power Save
Power Supply LR6 (AA) Alkaline Batteries ×4, Continuous Use: 20 Hours (at Hioki’s Conditions)
Dimensions and Mass 159 mm (6.26 in) W × 177 mm (6.97 in) H× 53 mm (2.09 in) D, 640 g (22.6 oz) (Including Batteries, Excluding Test Leads)
Accessories Test Lead L9787 ×1, Neck Strap ×1, Instruction Manual ×1, LR6 (AA) Alkaline Batteries ×4

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester รุ่น HiTESTER 3455
ยี่ห้อ HIOKI

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester
รุ่น HiTESTER 3455

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน แบบดิจิตอล

 • High Voltage Digital Insulation Resistance Tester
 • Wide Testing Voltage Range, Up to 5.00 kV From 250 V DC
 • Adjustable Testing Voltage in 25 V Steps Up to 1 kV, and 100 V Steps From 1 kV to 5 kV
 • Wide Measurement Insulation Range, Up to 5 TΩ (at 5 kV Testing Voltage, 1 TΩ=10^12 Ω)
 • Diagnose The Insulation of Various Equipment With The Built-In Memory for Data Storage

คุณสมบัติ

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลรุ่น HiTESTER 3455
Testing Voltage 250 V DC 500 V DC 1 kV DC 2.5 kV DC 5 kV DC
Measurement Resistance organization
(Auto Ranging)
0.00MΩ - 9.99MΩ
Short Current 2 mA or Less 2 mA or Less 2 mA or Less 2 mA or Less 2 mA or Less
Leak cCurrent Measurement 1.00 nA to 1.20 mA, 6 Ranges (Current Measurement That Occurs When Test Voltage is Generatede)
Voltage Measurement ±50 V to ±1.00 kV DC, 50 V to 750 V AC (50/60 Hz)
Temperature Measurement -10.0 ˚C to 70.0 ˚C, Accuracy : ±1.5 ˚C, 0.0 ˚C to 40.0 ˚C, Accuracy : ±1.0˚C (Used With the 9631-01/-05 Optional Sensor)
Other Functions Insulation Diagnose, Data Memory, PC cCommunication, Elapsed Time Display, Clock, Averaging Function, Data Storage, Auto Discharge, Auto Power Off, etc.
Display Digital LCD, Max. 999 dgt. With Backlight, Bar Graph Display
Power Supply LR6 (AA) Alkaline Batteries ×6, Battery Pack 9459, or AC Adapter 9753 (100 - 240 VAC, Output 12 VDC)
Dimensions and Mass 260 mm (10.24 in) W × 251 mm (9.88 in) H × 120 mm (4.72 in) D, 2.8 kg (98.8 oz)
Accessories Test Lead 9750-01 (red) ×1, Test Lead 9750-02 (black) ×1, Test Lead 9750-03 (blue) ×1, Alligator Clip 9751-01 (red) ×1, Alligator Clip 9751-02 (black) ×1, Alligator Clip 9751-03 (blue) ×1, Instruction Manual ×1, LR6 (AA) Alkaline Batteries ×6, USB Cable ×1, PC Application Software (CD-R) ×1

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines