เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค

Analog Timer

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer หรือ เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค เปลี่ยนเป็น วินาที/นาที/ชม. ได้ในตัวเดียว การตั้งเวลา ปุ่มหมุนปรับตั้งเวลา มีสวิตช์ เลือกช่วงเวลาและการทำงาน ใช้งานง่าย ราคาประหยัด สามารถตั้งหน่วงเวลาหรือตั้งเวลาทำงานได้ บ้างรุ่นมีรูปแบบการทำงานให้เลือก 8 แบบ ขั้วต่อสายเป็นแบบเสียบ ใช้ร่วมกับซ็อคเกต มีโหมดการทำงาน 4 โหมด ให้เลือกใช้งาน

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องตั้งเวลา
 • ยี่ห้อ: OMRON
 • จำนวน: 17
 • หมวดสินค้า: เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H2A-H

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H2A-H

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 5, 10, 30, 60 sec.
 • ไฟเลี้ยง 220 VAC
 • เอาท์พุต SPDT 250 VAC 2A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF085A
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น STP-N

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น STP-N

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 5, 10, 30, 60 Min
 • ไฟเลี้ยง 110, 220 VAC
 • เอาท์พุต SPDT 250 VAC 2A
 • ใช้ซ็อคเก็ต 8PFA
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น STPY

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น STPY

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 5, 10, 30, 60 Min
 • ไฟเลี้ยง 110, 220 VAC
 • เอาท์พุต SPDT 250 VAC 2A
 • ใช้ซ็อคเก็ต 8PFA
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3BA Series

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3BA Series

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.05 – 100 hr.
 • ไฟเลี้ยง 110 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF113A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3BH

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3BH

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.05 – 100 hr.
 • ไฟเลี้ยง 110 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF113A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3BF

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3BF

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.05 – 100 hr.
 • ไฟเลี้ยง 110 VAC, 220 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น NSY

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น NSY

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.05 – 100 hr.
 • ไฟเลี้ยง 110 VAC, 220 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3CR Series

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3CR Series

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.05 – 300 hr.
 • ไฟเลี้ยง 24 - 48 VDC /AC, 110 VAC - 220 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 5A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF113A-E / PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3Y

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3Y

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 1, 5, 10, 30, 60s, 3, 5, 10, 30, 60 m
 • ไฟเลี้ยง 12 VDC, 24 VDC, 110 VAC, 220 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 5A / 4DPT 250VAC 5A
 • ใช้ซ็อคเก็ต H3Y-2 PF083A-E, H3Y-4 PYF-14A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3G

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3G

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 3, 5 sec, 5, 10 m
 • ไฟเลี้ยง 24 VDC, 200 - 240 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 5A / SDPT 250VAC 5A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3JA

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3JA

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 3, 5 sec, 5, 10 m
 • ไฟเลี้ยง 24 VDC, 200 - 240 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 5A / SDPT 250VAC 5A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3M

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3M

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 3, 5 sec, 5, 10 m
 • ไฟเลี้ยง 24 VDC, 200 - 240 vac
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 5A / SDPT 250VAC 5A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H3CA

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H3CA

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 0.1 s – 9990 h
 • ไฟเลี้ยง 24 VDC, 110, 220 VAC
 • เอาท์พุต DPDT 250 VAC 3A / SDPT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E, Terminal
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H5-R

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H5-R

ยี่ห้อ OMRON
 • ช่วงการวัด 9.999 s - 9999 h
 • ไฟเลี้ยง 12-24 VDC, 100- 240 VAC
 • เอาท์พุต SDPT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H5CN

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H5CN

ยี่ห้อ OMRON
 • ขนาด 48 x 48 mm.
 • ไฟเลี้ยง 24 VDC, 110, 220 VAC
 • เอาท์พุต SDPT 250 VAC 3A
 • ใช้ซ็อคเก็ต PF083A-E, Terminal
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H5AN

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H5AN

ยี่ห้อ OMRON
 • ขนาด 72 x 72 mm.
 • ช่วงการวัด : 0.01s – 99 h 59 m
 • ไฟเลี้ยง : 100-240 VAC
 • เอาท์พุต SDPT 250 VAC 3A
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค Analog Timer รุ่น H5CX

เครื่องตั้งเวลาแบบอนาล็อค
Analog Timer รุ่น H5CX

ยี่ห้อ OMRON
 • เป็นเครื่องตั้งเวลาแบบดิจิตอล
 • ช่วงการวัด : 9.999s – 999.9 hr
 • ไฟเลี้ยง : 100-240 VAC
 • เอาท์พุต SDPT 250 VAC 3A
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines