สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี

Thermocouple And RTD Extension Wire

สายสำหรับต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิล ไปยังเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ มีหลายชนิดให้เลือกใช้และใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริเวณที่ติดตั้งสายสำหรับต่อ จึงไม่ทำให้ค่าอุณหภูมิที่วัดผิดพลาดไปมาก ห้ามใช้สายไฟธรรมดาต่อเป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้อุณภูมิที่วัดได้ผิดพลาด

อนึ่งวัสดุที่ใช้ทำลวดของสายต่อกับหัววัดเทอร์โมคัปเปิลจะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับโลหะของลวดเทอร์โมคัปเปิลมาก

คุณสมบัติ การเลือกใช้ฉวนชนิดต่างๆ

 1. ฉนวนพีวีซี (PVC INSULATION) เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่เปียกชื้น และห้องเย็นใช้ในอุณหภูมิต่ำ -20˚C ถึง 100˚C
 2. ฉนวนไฟเบอร์กล๊าสทนอุณหภูมิได้สูง 0˚C ถึง 270˚C
 3. ฉนวนสแตนเลสชีลด์ เป็นฉนวนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ เหมาะสำหรับงานหนักและเคลื่อนย้ายหบ่ายๆ สามารถป้องกันการขีดข่วนไม่ให้สายถลอกได้ และทนอุณหภูมิได้สูง 0˚C ถึง 270˚C

 • กลุ่มหมวด: หัววัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SPL
 • จำนวน: 11
 • หมวดสินค้า: สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี
สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-G

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-G

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.32 x 2, 7/0.32 x 2, 4/0.65 x 2, 7/0.65 x2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3, 0.5, 1.3, 2.3
 • ฉนวน : พี.วี.ซี (PVC)
 • ทนอุณหภูมิได้ : -20 ˚C ถึง 90 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-H

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-H

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.32 x 2, 7/0.32 x 2, 4/0.65 x 2, 7/0.65 x2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3, 0.5, 1.3, 2.3
 • ฉนวน : สายไฟเบอร์กลาส
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-H(SOS)

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WCA-H(SOS)

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.32 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3
 • ฉนวน : ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส ข้างนอก : สแตนเลสซีลด์
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

tc-ca-hs

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น TC-CA-H

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 1/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3
 • ฉนวน : สแตนเลสซีลด์
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น TC-CA-H(SOS)

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น TC-CA-H(SOS)

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 1/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3
 • ฉนวน : สแตนเลสซีลด์
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-G

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-G

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 7/0.32 x 2, 7/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3, 2.3
 • ฉนวน : พี.วี.ซี (PVC)
 • ทนอุณหภูมิได้ : -20 ˚C ถึง 90 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-H

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-H

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.65 x 2, 7/0.65 x 2, 4/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3, 2.3, 1.3
 • ฉนวน : สายไฟเบอร์กลาส
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-H(SOS)

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WIC-H(SOS)

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 1.3
 • ฉนวน : ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส ข้างนอก : สแตนเลสซีลด์ 
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น TC-IC

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น TC-IC

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 1/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.3
 • ฉนวน : สแตนเลสซีลด์
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WPR-H

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WPR-H

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 7/0.32 x 2, 4/0.65 x 2, 7/0.65 x2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 0.5, 1.3, 2.3
 • ฉนวน : สายไฟเบอร์กลาส
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WPR-H(SOS)

สายสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดี Thermocouple And RTD Extension Wire รุ่น WPR-H(SOS)

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดสายตัวนำ : 4/0.65 x 2
 • ขนาดพื้นที่หน้าตัด : 1.3
 • ฉนวน : ข้างใน : สายไฟเบอร์กลาส ข้างนอก : สแตนเลสซีลด์
 • ทนอุณหภูมิได้ : 0 ˚C ถึง 270 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

โครงสร้างภายในของลวดสำหรับต่อจากหัววัดเทอร์มอคับเปิ้ลและอาร์ทีดี

แบบ PVC (-G) แบบไฟเบอร์กลาส (-H) แบบชีลด์สแตนเลส (-H (SOS))

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online