อาร์ทีดี

RTD Sensor

อาร์ทีดี RTD Sensor คือหัววัดอุณหภูมิที่ใช้หลักการของค่าความต้านทานที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ อาร์ทีดี ที่ทำจากแพลตินัม (Platinum) ที่มีค่า 100Ω ที่ 0°C หรือ PT100 นั่นเอง เนื่องจากอาร์ทีดีเป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ต้องการแหล่งจ่ายไฟภายนอก การวัดอุณหภูมิด้วยอาร์ทีดีจึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยอุณหภูมิที่วัดได้อาจมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากความร้อนจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

อาร์ทีดี ใช้หลักการคือเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าความต้านทานของขดลวดจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อาร์ทีดี (PT100) จะมีคุณสมบัติ ดีกว่าเทอร์โมคัปเปิลเกือบทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตาม อาร์ทีดี (PT100) ก็มีราคาสูงกว่าเทอร์โมคัปเปิลพอสมควร


 • กลุ่มหมวด: หัววัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SPL
 • จำนวน: 23
 • หมวดสินค้า: อาร์ทีดี RTD SENSOR
อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/101

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/101

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/102

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/102

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/103

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/103

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/104

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/104

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 4.8 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/105

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/105

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 4.8 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/106

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/106

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป แบบท่องอ 90
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/107

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/107

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/108

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/108

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/109

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/109

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/110

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/110

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/111

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/111

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 10, 15, 24 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตาอบและเตาเผา
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type R/S/B
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Ceramic / Alumina
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/112

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/112

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/113

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/113

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/114

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/114

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยขันสกรูยึดติดกับพื้นผิว
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของเกลียว : สกรู 2 หุน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/115

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/115

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยใช้เขี้ยวล็อคยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของเขี้ยวล็อค : 12 มม., 15 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/116

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/116

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบหางปลากลมใช้ขันยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของรูหางปลา : Dia 6 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/117

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/117

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 10, 15, 24 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type R/S/B
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Ceramic / Alumina
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/118

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/118

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/119

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/119

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/120

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/120

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยใช้เขี้นวล็อคยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/121

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/121

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตา
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 400 - 1000 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/122

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/122

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตาหลอมอลูมิเนียม
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Silicon Carbide
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 400 - 1200 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อาร์ทีดี RTD Sensor รุ่น T_S/123

อาร์ทีดี RTD Sensor
รุ่น T_S/123

ยี่ห้อ SPL
 • รูปแบบ : เป็นห่วงรัดท่อแบบออกสาย
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดโดยรัดกับท่อลำเลียง
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 0 - 300 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเทอร์โมคัปเปิล และ อาร์ทีดี (PT100)

หัววัดเทอร์โมคัปเปิลอาร์ทีดี (PT100)
สัญลักษณ์ เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple อาร์ทีดี RTD
ลักษณะกราฟเอาต์พุต เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple อาร์ทีดี RTD
ข้อดี
 • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • ง่าย
 • ไม่แพง
 • ใช้งานได้หลากหลาย
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิกว้าง
 • เสถียรภาพสูง
 • เที่ยงตรงที่สุด
 • มีความเป็นลิเนียร์มากกว่าเทอร์โมคัปเปิล
ข้อเสีย
 • ไม่มีลักษณะเส้นตรง
 • แรงดันต่ำ
 • ไม่ค่อยเสถียร
 • ความไวต่ำสุด
 • แพง
 • ต้องการไฟเลี้ยง
 • มีความร้อนเกิดขึ้นที่ตัวมันเอง
ช่วงการวัด -270 ถึง 1820 ˚C -250 ถึง 600 ˚C
Repeatability 1.1 ˚C ถึง 8.25 ˚C 0.0275 ˚C ถึง 0.055 ˚C
เสถียรภาพการใช้งานที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้
0.55 ˚C ถึง 1.1 ˚C ต่อปี น้อยกว่า 0.10% ภายใน 5 ปี
ความไวในการวัด 10-50 µV / ˚C 0.2 ถึง 10Ω / ˚C
Interchangability ± 0.75% ± 0.5%

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online