เทอร์โมคัปเปิล

Thermocouple

เทอร์โมคัปเปิล คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า เทอร์โมคัปเปิลทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน 2 ตัว นำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง เรียกว่าจุดวัดอุณหภูมิ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งปล่อยเปิดไว้ เรียกว่าจุดอ้างอิง หากจุดวัดอุณหภูมิและจุดอ้างอิงมีอุณหภูมิต่างกันก็จะทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัปเปิลทั้งสองข้าง โดยเรียกอุณหภูมิคงที่ที่ใช้อ้างอิงนี้ว่า Reference Junction และได้มีการกำหนด Reference Junction ให้เป็น 0˚C คือโลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เป็นต้น

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple ถูกแบ่งออกเป็น Type ต่างๆ ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยสิ่งที่ควรพิจารณามีหลายข้อ เช่น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน, ราคา, ความกัดกร่อนของสารที่เทอร์โมคัปเปิลสัมผัส ให้เหมาะสมของงานแต่ละประเภท บ.สุพรีมไลนส์ จำกัด จัดจำหน่ายหัววัดอุณหภูมิ, เทอร์โมคัปเปิลราคาถูก, โพรบวัดอุณหภูมิ ฯลฯ สินค้าผลิตได้มาตรฐาน ราคาเป็นมิตร


 • กลุ่มหมวด: หัววัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SPL
 • จำนวน: 27
 • หมวดสินค้า: เทอร์โมคัปเปิล
เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/101

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/101

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/102

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/102

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/103

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/103

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/104

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/104

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 4.8 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/105

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/105

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 4.8 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/106

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/106

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป แบบท่องอ 90
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/107

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/107

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/108

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/108

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/109

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/109

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/110

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/110

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/111

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/111

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 10, 15, 24 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตาอบและเตาเผา
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type R/S/B
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Ceramic / Alumina
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/112

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/112

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/113

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/113

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5, 12.7, 15.9, 22 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในตู้และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/114

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/114

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยขันสกรูยึดติดกับพื้นผิว
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของเกลียว : สกรู 2 หุน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/115

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/115

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยใช้เขี้ยวล็อคยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของเขี้ยวล็อค : 12 มม., 15 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/116

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/116

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบหางปลากลมใช้ขันยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • ขนาดของรูหางปลา : Dia 6 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/117

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/117

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 10, 15, 24 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type R/S/B
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Ceramic / Alumina
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/118

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/118

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 6.35, 9.5 มม.
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/119

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/119

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 3, 4.8, 5, 6.35 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/120

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/120

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้วัดอุณหภูมิ โดยใช้เขี้นวล็อคยึดติดกับชิ้นงาน
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • อุณหภูมิการใช้งาน : Type K, J 0 - 400 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/121

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/121

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตา
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J และ PT 100
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 304, 316
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 400 - 1000 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/122

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/122

ยี่ห้อ SPL
 • ลักษณะการใช้งาน : แบบท่อต่อหัวกระโหลก ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิในเตาหลอมอลูมิเนียม
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : Silicon Carbide
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 400 - 1200 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/123

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/123

ยี่ห้อ SPL
 • รูปแบบ : เป็นห่วงรัดท่อแบบออกสาย
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดโดยรัดกับท่อลำเลียง
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • อุณหภูมิการใช้งาน : 0 - 300 ˚C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/S1

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/S1

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 1.6, 2.3, 3, 6, 8 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศ และของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/S2

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/S2

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 1.6, 2.3, 3, 6, 8 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/S3

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/S3

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 1.6, 2.3, 3, 6, 8 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple รุ่น T_S/S4

เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple
รุ่น T_S/S4

ยี่ห้อ SPL
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ : Dia 1.6, 2.3, 3, 6, 8 มม.
 • ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิอากาศและของเหลวทั่วไป
 • ชนิดของหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, J
 • ชนิดของปลอกป้องกัน : สแตนเลส 316
 • Price: ติดต่อสอบถาม

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับใช้งาน

 • สายต่อเทอร์โมคัปเปิล (Extension Wire)
 • สายต่ออาร์ทีดี 3 สาย / 4 สาย
 • เทอร์โมเวล (Thermowell)
 • เฟอรูล (Ferrule)
 • หน้าแปลนกลม/เหลี่ยม (Flange)
 • ปลั๊กเทอร์โมคัปเปิลตัวผู้/ตัวเมีย
 • เกลียวยึดติดตั้งแบบเป็นหมุด
 • เกลียวยึดติดตั้งแบบตาไก่
 • แหวน
 • เขี้ยวล็อก
 • หางปลากลม/แฉก
 • ท่อเฟลกซิเบิล

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเทอร์โมคัปเปิล และ อาร์ทีดี (PT100)

หัววัดเทอร์โมคัปเปิลอาร์ทีดี (PT100)
สัญลักษณ์ เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple อาร์ทีดี RTD
ลักษณะกราฟเอาต์พุต เทอร์โมคัปเปิล Thermocouple อาร์ทีดี RTD
ข้อดี
 • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง
 • ง่าย
 • ไม่แพง
 • ใช้งานได้หลากหลาย
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิกว้าง
 • เสถียรภาพสูง
 • เที่ยงตรงที่สุด
 • มีความเป็นลิเนียร์มากกว่าเทอร์โมคัปเปิล
ข้อเสีย
 • ไม่มีลักษณะเส้นตรง
 • แรงดันต่ำ
 • ไม่ค่อยเสถียร
 • ความไวต่ำสุด
 • แพง
 • ต้องการไฟเลี้ยง
 • มีความร้อนเกิดขึ้นที่ตัวมันเอง
ช่วงการวัด -270 ถึง 1820 ˚C -250 ถึง 600 ˚C
Repeatability 1.1 ˚C ถึง 8.25 ˚C 0.0275 ˚C ถึง 0.055 ˚C
เสถียรภาพการใช้งานที่
อาจเปลี่ยนแปลงได้
0.55 ˚C ถึง 1.1 ˚C ต่อปี น้อยกว่า 0.10% ภายใน 5 ปี
ความไวในการวัด 10-50 µV / ˚C 0.2 ถึง 10Ω / ˚C
Interchangability ± 0.75% ± 0.5%

รหัสการสั่งทำ T_S / 101 6.35 x 100 + 3M (S4) ---

 • ชนิดของหัววัด
  • K : เทอร์มอคัปเปิล Type K
  • J : เทอร์มอคัปเปิล Type J
  • T : เทอร์มอคัปเปิล Type T
  • R : เทอร์มอคัปเปิล Type R
  • S : เทอร์มอคัปเปิล Type S
  • P : อาร์ทีดี (Pt100, Pt1000)
 • เส้นผ่าศูนย์กลางโพรบ (มม.)
 • ความยาวโพรบ (มม.)
 • ความยาวสาย (ม.) : เช่น 3M = 3 เมตร
 • ขนาดเกลียว (หุน) : เช่น S4 = 4 หุน
 • ลักษณะพิเศษ สามาระบุได้ตามต้องการ เช่น
  • สแตนเลส 316
  • ออกสายเป็นปลั๊ก
  • สายเป็น PVC, ไฟเบอร์กลาส, สแตนเลส, เทฟลอน

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online