เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Controller

เป็น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข จากประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น ห้องแอร์ เช่น การประยุกต์การใช้งานอุตหสากรรมเครื่องเย็น, ห้องเย็น, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: TAIE
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FY400 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FY400 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 x 80 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • เอาท์พุต : รีเลย์ SPST 3A 220V
 • อลาร์ม : 1 อลาร์ม
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FY600 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FY600 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 96 x 48 x 80 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • เอาท์พุต : รีเลย์ SPST 3A 220V
 • อลาร์ม : 1 อลาร์ม
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FY700 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FY700 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 72 x 72 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • เอาท์พุต : รีเลย์ SPST 3A 220V
 • อลาร์ม : 1 อลาร์ม
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FY800 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FY800 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 48 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • เอาท์พุต : รีเลย์ SPST 3A 220V
 • อลาร์ม : 1 อลาร์ม
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FY900 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FY900 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 96 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ไฟเลี้ยง : 85 – 265 VAC 50/60 Hz
 • การควบคุม : FUZZY, PID, P, PI, PD, ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FU48 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FU48 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 48 x 48 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ไฟเลี้ยง : 85 – 265 VAC 50/60 Hz
 • การควบคุม : FUZZY, PID, P, PI, PD, ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FU72 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FU72 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 72 x 72 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ไฟเลี้ยง : 85 – 265 VAC 50/60 Hz
 • การควบคุม : FUZZY, PID, P, PI, PD, ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FU86 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FU86 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 48 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ไฟเลี้ยง : 85 – 265 VAC 50/60 Hz
 • การควบคุม : FUZZY, PID, P, PI, PD, ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FU96 Series

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FU96 Series

ยี่ห้อ TAIE
 • ขนาด : 96 x 96 x 100 mm.
 • อินพุต : Thermocouple Or PT100 (ระบุตอนสั่งซื้อ)
 • ไฟเลี้ยง : 85 – 265 VAC 50/60 Hz
 • การควบคุม : FUZZY, PID, P, PI, PD, ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FOX
 • จำนวน: 29
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2IC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2IC

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุท IC(LM35) สายยาว 3 เมตร
 • การแสดงค่าอุณหภูมิ LED 7 SEGMENT (สีแดง)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2CD

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2CD

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : Type K
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50C ~ 999 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2CT

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2CT

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : TYPE K
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50C ~ 999 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-E1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-E1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-S1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-S1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-D1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-D1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C 1A 250 VAC 2A) 1R : Temp. 1, 2R : Temp. 2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-T1004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-T1004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : Diode (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C 1A 250 VAC 2A) 1R : Temp. 1, 2R : Temp. 2
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -40 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2001

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2001

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2002

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2002

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (1C, 1A) 250 VAC 2A
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2003

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2003

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 77 x 35 x 80 mm.
 • อินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ความแม่นยำ : ± (1% RDG + 1 Digit)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2004

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A) 250 VAC 2A 1R : Temp, 2R : Defrost, 3R : FAN
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2108

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2108

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 1 Relay (1C 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 90.0 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2208

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2208

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC (สายยาว 3 เมตร)
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A) 250 VAC 10A
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1PH

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1PH

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน : -50 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2P1

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2P1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2P2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2P2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100
 • แสดงค่าอุณหภูมิ : LED 7 SEGMENTS สีแดง
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2PD

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2PD

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • เอาต์พุต : 2 Relay (2A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199C ~ 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2PT

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2PT

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 80 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • เอาต์พุต : 3 Relay (3A 250 VAC 2A)
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -199C ~ 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-1CH

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-1CH

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50 °C ถึง 400 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2C1

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2C1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 °C ถึง 1200 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-2C2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-2C2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K
 • เอาต์พุต : 2 Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 °C ถึง 1200 °C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-300A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-300A

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • ชนิดอินพุต : หัววัดความชื้น HS-220 / หัววัดอุณหภูมิ NTC
 • เอาต์พุต : 2 Relay 2A / 250 VAC
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ :-50°C ถึง 99°C / 20 ถึง 99% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-301A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-301A

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • ชนิดอินพุต : หัววัดความชื้น HS-220 / หัววัดอุณหภูมิ NTC
 • เอาต์พุต : 4 Relay 2A / 250 VAC 1R : TEMP., 2R : TEMP., 3R : HUM., 4R HUM
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -50°C ถึง 99°C / 20 ถึง 99% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-300JB

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-300JB

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 225 x 270 x 50 mm.
 • ขนาดตัวเลขแสดงผล : 2.3 นิ้ว
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : DS4000
 • ช่วงการใช้งาน : : -55 ~ 99.9 C / 0 ~ 100% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-9302R

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-9302R

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 110 mm.
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : HM1500
 • เอาต์พุต : 4& Relay 250 VAC 2A 1 Relay : Temp, 2 Relay : ALARM, 3 Relay : Humidity, 4 Relay : ALARM
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : -55.0 ~ 99.9 C / 0 ~ 100% RH
 • Price: ติดต่อสอบถามเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น FOX-8300

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น FOX-8300

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 150 x 39 mm.
 • อินพุตเซนเซอร์ : Temp : (NTC 10 KW) / Humidity : DS4000
 • เอาต์พุต : 2 Relay 250 VAC 2A 1 Relay : Temp, 1 Relay Humidity
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ : 0 – 55C, ความชื้น 35 – 80% RH
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FENWAL
 • จำนวน: 5
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG24L

FENWAL Digital Temperature Controller AG24L
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น AG24L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด: 48 x 48 x 100 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้: RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต: รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง: 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG33L

FENWAL Digital Temperature Controller AG33L
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น AG33L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด: 72 x 72 x 100 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้: RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต: รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง: 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG42L

FENWAL Digital Temperature Controller AG42L
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น AG42L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด: 96 x 48 x 100 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้: RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต: รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง: 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AG44L

FENWAL Digital Temperature Controller AG44L
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น AG44L

ยี่ห้อ FENWAL
 • ขนาด: 96 x 96 x 100 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้: RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต: รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง: 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น AM22L

เลิกผลิต

FENWAL Digital Temperature Controller AM22L
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล รุ่น AM22L

ยี่ห้อ FENWAL
เลิกผลิต
 • ขนาด : 48 x 48 mm.
 • อินพุตโปรแกรมได้ : RTD (PT100Ω)
 • เอาต์พุต : รีเลย์
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC ไม่ต้องกลัวไฟตก, ไฟเกิน
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SHIMAX
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MA3C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MA3C

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAP6A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAP6A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 65 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A / Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V / Control Moter Valve
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online