เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก

Analog Temperature Controller

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อก (Analog Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SANUP
 • จำนวน: 5
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น DIC1

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น DIC1

ยี่ห้อ SANUP
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 130 mm.
 • อินพุต : T/C K, RTD PT100
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50 - 60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น DIC2

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น DIC2

ยี่ห้อ SANUP
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 x 125 mm.
 • อินพุต : T/C K, RTD PT100
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50 - 60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น SM

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น SM

ยี่ห้อ SANUP
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • อินพุต : RTD PT100, T/C K, T/C R
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50 - 60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น IS

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น IS

ยี่ห้อ SANUP
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 130 mm.
 • อินพุต : T/C K, R, RTD PT100
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50 - 60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น IS3

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น IS3

ยี่ห้อ SANUP
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 x 90 mm.
 • อินพุต : T/C K, RTD PT100
 • การควบคุม : P, ON/OFF
 • ไฟเลี้ยง : 110/220 VAC 50 - 60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: MAXTHERMO
 • จำนวน: 7
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3401

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3401

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3701

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3701

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3711

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3711

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3731

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3731

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3801

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3801

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3811

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3811

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3831

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น MC-3831

ยี่ห้อ MAXTHERMO
เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • อินพุต : Thermocouple K, E, R, PT100
 • เอาท์พุต : Relay / SSR
 • ไฟเลี้ยง : 85 - 265 VAC 50-60 Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น E5C2
ยี่ห้อ OMRON

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค
Analog Temperature Controller รุ่น E5C2

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเข็ม ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อครุ่น E5C2
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
อินพุต T/C K
เอาท์พุต Relay
ไฟเลี้ยง 220/240 VAC
การควบคุม ON/OFF
อุณหภูมิ 0 - 200C, 0 - 400C
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: HANYOUNG
 • จำนวน: 7
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น ND4

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น ND4

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 48 x 64 x 48 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K, 0 - 400C
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • การควบคุม : Proportional ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-1000

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-1000

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 72 x 72 x 110 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K, 0 - 400C
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • การควบคุม : Proportional ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-2000

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-2000

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 96 x 96 x 104 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K, 0 - 200C
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • การควบคุม : Proportional ON/OFF
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-3000

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-3000

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 96 x 96 x 104 mm.
 • อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล Type K, 0 – 200C
 • การแสดงค่า : เข้มแสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-5000

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-5000

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 72 x 72 x 110 mm.
 • อินพุต : PT100 0 - 200C
 • การแสดงค่า : เข็มแสดงค่าอุณหภูมิระหว่างที่วัดกับที่ตั้งไว้
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-8000S

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-8000S

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 96 x 96 mm. ลึก 125 mm.
 • อินพุต : PT100, 0 - 299C
 • เอาต์พุตหลัก รีเลย์ : 3A 250 VAC, พัลส์ : 0 / 12 VAC (เพื่อไปสั่งงานโซลิดสเตตรีเลย์)
 • ไฟเลี้ยง : 110 V /220 VAC (50 / 60Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller รุ่น HY-8200S

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบอนาล็อค Analog Temperature Controller
รุ่น HY-8200S

ยี่ห้อ HANYOUNG
 • ขนาด : 96 x 96 mm. ลึก 125 mm.
 • อินพุต : เทอร์มอคัปเปิล K, 0 - 399C
 • เอาต์พุตหลัก รีเลย์ : 3A 250 VAC, พัลส์ : 0/12 VAC (เพื่อไปสั่งงานโซลิดสเตตรีเลย์)
 • ไฟเลี้ยง : 110 V /220 VAC (50 / 60Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online