เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Indicator

เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข มีความแม่นยำสูง จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่ ขนาดตัวเครื่องเล็กกระทัดรัด บางรุ่น เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล 5 หัววัด, มีฟังก์ชั่นปรับเทียบอุณหภูมิได้ ใช้ในอุตสาหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน-เครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องวัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FOX
 • จำนวน: 14
 • หมวดสินค้า: เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FM-2CA-2

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FM-2CA-2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : Type K –50 + 1200˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FM-2PT-1

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FM-2PT-1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100 –199.9 + 400˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5C

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5C

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : Thermocouple Type K
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5P

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5P

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : RTD PT100
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5101

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5101

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 259 x 170 x 70 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -99 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -40 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-M200

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-M200

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : NTC –55.0 + 99.9˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5N

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5N

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : NTC
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-CM5000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-CM5000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : 0 ~ 1200 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6000T

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6000T

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6101

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6101

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 259 x 170 x 70 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5000T

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5000T

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -99 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-2121

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-2121

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 193.5 x 241 x 59 mm.
 • ชนิดอินพุต : DS-SH
 • ช่วงการวัด : Temp. -20 ~ 65C / Hum. 0.0 ~ 100.0%RH
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องวัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: HANYOUNG
 • จำนวน: 5
 • หมวดสินค้า: เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น AT3

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น AT3

ยี่ห้อ HANYOUNG

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 100 mm.
 • ชนิดหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, PT100
 • ช่วงการวัด : 0 - 1200C
 • ความแม่นยำ : ± 0.2% ของค่าที่อ่านได้หรือ ± 2°C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น AT6

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น AT6

ยี่ห้อ HANYOUNG

เลิกผลิต
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 36 x 80 mm.
 • ชนิดหัววัด : เทอร์โมคัปเปิล Type K, PT100
 • ช่วงการวัด : 0 - 1200C
 • ความแม่นยำ : ± 0.2% ของค่าที่อ่านได้หรือ ± 2°C
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น DF40

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น DF40

ยี่ห้อ HANYOUNG

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 x 72 mm.
 • ชนิดหัววัด : เทอร์มอคัปเปิล K, PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • ช่วงการวัด : 0 - 1200C ระบุตอนสั่งซื้อ
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น HY72I

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น HY72I

ยี่ห้อ HANYOUNG

 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 x 110 mm.
 • ชนิดหัววัด : เทอร์มอคัปเปิล K, PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • ช่วงการวัด : 0 - 1200C ระบุตอนสั่งซื้อ
 • ไฟเลี้ยง : 110V/220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น TP3

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น TP3

ยี่ห้อ HANYOUNG

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 X 48 mm.
 • ชนิดหัววัด : เทอร์มอคัปเปิล K, PT100 ระบุตอนสั่งซื้อ
 • ช่วงการวัด : -50 ถึง 1200C
 • ไฟเลี้ยง : 100 – 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น PL-636
ยี่ห้อ PLUS

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator รุ่น PL-636

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมการผลิตตู้แช่, ห้องเย็น, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องดื่ม, ผัก, ผลไม้, ยา เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจน, หน้าปัดออกแบบให้มีรูปร่างสวยงาม, มี LED แสดงสภาวะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และสภาวะของการละลายน้ำแข็ง, เซนเซอร์ที่ใช้เป็น NTC แบบกันน้ำ

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น PL-636
ขนาด 170 x 40 x 26.5 mm.
อินพุต NTC (สายยาว 1.5 เมตร)
จอแสดงผล LED 2 หลัก
ความแม่นยำ ± 1 °C
ความละเอียด 1 °C
ช่วงการใช้งาน -40 °C ถึง 40 °C
ไฟเลี้ยง 220 VAC 50/60 Hz
อุณหภูมิขณะใช้งาน -5 °C ถึง 55 °C
ขนาดตัวเครื่อง

ขนาดตัวเครื่อง รุ่น PL-101

เซนเซอร์

เซนเซอร์ sensor

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น JIR-301-M
ยี่ห้อ SHINKO

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator
รุ่น JIS-301-M

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่, เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข (ดิจิตอล)

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น JIS-301-M
ขนาดตัวเครื่อง 96 x 48 x 100 mm.
รับอินพุทได้หลายชนิด  
ให้เอ๊าท์พุทสำหรับการเตือน 3 จุด  
ส่งสัญญาณเอ๊าท์พุทแบบมาตรฐาน 4 - 20 mA DC  
จอแสดงผล 4 หลัก ตัวเลขขนาดใหญ่ 16 x 7.2 mm.
สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66
(เฉพาะส่วนหน้าปัทม์ของเครื่อง)
 
ไฟเลี้ยง 100 – 240 VAC
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL / CSA และ CE  
 • 1
 • 2

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online