เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Indicator

เป็น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข มีความแม่นยำสูง จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่ ขนาดตัวเครื่องเล็กกระทัดรัด บางรุ่น เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล 5 หัววัด, มีฟังก์ชั่นปรับเทียบอุณหภูมิได้ ใช้ในอุตสาหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน-เครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องวัดอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: FOX
 • จำนวน: 14
 • หมวดสินค้า: เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FM-2CA-2

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FM-2CA-2

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : Type K –50 + 1200˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FM-2PT-1

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FM-2PT-1

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : PT100 –199.9 + 400˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-M200

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-M200

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 77 x 35 x 77 mm.
 • อินพุต : NTC –55.0 + 99.9˚C
 • การแสดงผล : LED 7 SEGMENTS (สีแดง)
 • ไฟเลี้ยง : 220 VAC (50/60 Hz)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5N

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5N

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : NTC
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5P

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5P

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : RTD PT100
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-FM-5C

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-FM-5C

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 x 109 mm.
 • จอแสดงผล : LED ตัวเลขขนาดใหญ่ 20.3 mm. (สีแดง)
 • หัววัดอุณหภูมิ : Thermocouple Type K
 • ไฟเลี้ยง : 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาด : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6000T

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6000T

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM6101

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM6101

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 259 x 170 x 70 mm.
 • ชนิดอินพุต : NTC
 • ช่วงการวัด : -55 ~ 99.9 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -40 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5000T

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5000T

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -99 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-PM5101

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-PM5101

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 259 x 170 x 70 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : -99 ~ 400 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-CM5000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-CM5000

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 269 x 165 x 33 mm.
 • ชนิดอินพุต : PT100
 • ช่วงการวัด : 0 ~ 1200 C
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น FOX-2121

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator
รุ่น FOX-2121

ยี่ห้อ FOX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 193.5 x 241 x 59 mm.
 • ชนิดอินพุต : DS-SH
 • ช่วงการวัด : Temp. -20 ~ 65C / Hum. 0.0 ~ 100.0%RH
 • จอแสดงผล : 7 Segment LED Display 2.3 “(48W x 70H)
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น PL-636
ยี่ห้อ PLUS

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator รุ่น PL-636

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมการผลิตตู้แช่, ห้องเย็น, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, เครื่องดื่ม, ผัก, ผลไม้, ยา เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่อ่านได้ชัดเจน, หน้าปัดออกแบบให้มีรูปร่างสวยงาม, มี LED แสดงสภาวะการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และสภาวะของการละลายน้ำแข็ง, เซนเซอร์ที่ใช้เป็น NTC แบบกันน้ำ

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น PL-636
ขนาด 170 x 40 x 26.5 mm.
อินพุต NTC (สายยาว 1.5 เมตร)
จอแสดงผล LED 2 หลัก
ความแม่นยำ ± 1 °C
ความละเอียด 1 °C
ช่วงการใช้งาน -40 °C ถึง 40 °C
ไฟเลี้ยง 220 VAC 50/60 Hz
อุณหภูมิขณะใช้งาน -5 °C ถึง 55 °C
ขนาดตัวเครื่อง

ขนาดตัวเครื่อง รุ่น PL-101

เซนเซอร์

เซนเซอร์ sensor

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น JIR-301-M
ยี่ห้อ SHINKO

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator
รุ่น JIS-301-M

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่, เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข (ดิจิตอล)

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น JIS-301-M
ขนาดตัวเครื่อง 96 x 48 x 100 mm.
รับอินพุทได้หลายชนิด  
ให้เอ๊าท์พุทสำหรับการเตือน 3 จุด  
ส่งสัญญาณเอ๊าท์พุทแบบมาตรฐาน 4 - 20 mA DC  
จอแสดงผล 4 หลัก ตัวเลขขนาดใหญ่ 16 x 7.2 mm.
สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66
(เฉพาะส่วนหน้าปัทม์ของเครื่อง)
 
ไฟเลี้ยง 100 – 240 VAC
ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL / CSA และ CE  
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น ID-7
ยี่ห้อ DIGICON

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator รุ่น ID-7

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน เครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่, เป็นเครืองวัดอุณหภูมิแบบตัวเลข (ดิจิตอล), ตัวเลขแสดงผลเป็น LED ที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้อ่านค่าได้ง่าย และชัดเจน, ตัวเครื่องภายในสามารถถอดออก และเสียบเข้าทางด้านหน้าได้ โดยไม่ต้องถอดสามยด้านหลัง เพื่อความง่ายต่อการบำรุงรักษา, การตรวจสอบและการถอดเปลี่ยน, ออกแบบให้เครื่องสามารถป้องกันการกระแทก และการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงติดตั้งบนเครื่องจักรได้

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น ID-7
ขนาดตัวเครื่อง 72 x 72 x 126 mm.
อินพุต เทอร์โมคัปเปิล CA(K), IC(J), PR(R), RTD PT-100 (3 สาย)
จอแสดงผล LED 7 Segment การแสดงผลเป็นระบบ Zero Blanking ตัดเลขศูนย์ด้านหน้า เพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายยิ่งขึ้น
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50/60 Hz
น้ำหนัก 370 กรัม
ฝาครอบเครื่อง พลาสติก ABS
อุณหภูมิ และ ความชื้นขณะใช้งาน 0-50 C, 45-85 % Rh
ความเที่ยงตรงสูง เนื่องจากวงจรภายในได้รับการออกแบบให้ใช้ Integrated Circuit ซึ่งจะให้ค่าอินพุทพีแดนซ์สูงมาก ทำให้วัดค่าอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น ID-8
ยี่ห้อ DIGICON

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator รุ่น ID-8

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยแสดงผลเป็นตัวเลข ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งาน เครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ, กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, จอแสดงผลตัวเลขนาดใหญ่, ตัวเลขแสดงผลเป็น LED ที่มีขนาดใหญ่ จึงทำให้อ่านค่าได้ง่าย และชัดเจน, ตัวเครื่องภายในสามารถถอดออกและเสียบเข้าทางด้านหน้าได้ โดยไม่ต้องถอดสามยด้านหลัง เพื่อความง่ายจ่อการบำรุงรักษา, การตรวจสอบและการถอดเปลี่ยน, ออกแบบให้เครื่องสามารถป้องกันการกระแทก และการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงติดตั้งบนเครื่องจักรได้

คุณสมบัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น ID-8
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 96 x 126 mm.
อินพุต เทอร์โมคัปเปิล CA(K), IC(J), PR(R), RTD PT-100 (3 สาย)
จอแสดงผล LED 7 Segment การแสดงผลเป็นระบบ Zero blanking ตัดเลขศูนย์ด้านหน้า เพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายยิ่งขึ้น
ไฟเลี้ยง 110/220 VAC 50/60 Hz
น้ำหนัก 620 กรัม
ฝาครอบเครื่อง อลูมิเนียม
อุณหภูมิ และ ความชื้นขณะใช้งาน 0-50 C, 45-85 % Rh
ความเที่ยงตรงสูง เนื่องจากวงจรภายในได้รับการออกแบบให้ใช้ Integrated Circuit ซึ่งจะให้ค่าอินพุทพีแดนซ์สูงมาก ทำให้วัดค่าอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง

Sold Outเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Indicator รุ่น ID8-K
ยี่ห้อ DIGICON

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Indicator รุ่น ID8-K/P (เลิกผลิตสามารถใช้รุ่นอื่นแทนได้)

คุณลักษณะ

 • 5 INPUTS TEMPERATURE INDICATOR มีจอแสดงตัวเลขแบบ LED ขนาดใหญ่ (8x14 mm.)
 • วงจรภายในได้รับการออกแบบให้ใช้ Intergrated circuit ซึ่งจะให้ค่า Input impedance สูงมาก ทำให้วัดค่าอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง
 • ขนาดและรูปร่างภายนอกออกแบบตามมาตรฐาน DIN (96x48 mm.) และทำขึ้นจากอลูมิเนียม จึงมีความแข็งแรง ทนทานและสวยงาม
 • ตัวเครื่องภายในสามารถถอดออกและเสียบเข้าทางด้านหน้าได้ โดยไม่ต้องถอดสายด้านหลัง เพียงแต่คลายสกูรว์เพียงตัวเดียว ทำให้สะดวกในการตรวจสอบและบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

ไฟเลี้ยง110/220 VAC 50/60 Hz

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น ID-8-Kรุ่น ID-8-P19รุ่น ID-8-P39
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 96 x 111.6 mm.
อินพุต Type K (0-1200 C) Pt100 (-99.9-+199.9 C) Pt100 (0-399 C)
น้ำหนัก 322 กรัม
ฝาครอบเครื่อง อลูมิเนียม
อุณหภูมิ 0-50 C
ความชื้นขณะใช้งาน 35-85 % Rh
จอแสดงผล LED 7 Segment การแสดงผลเป็นระบบ Zero blanking ตัดเลขศูนย์ด้านหน้า เพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายยิ่งขึ้น
ความเที่ยงตรง สูง เนื่องจากวงจรภายในได้รับการออกแบบให้ใช้ Integrated Circuit ซึ่งจะให้ค่าอินพุทพีแดนซ์สูงมาก ทำให้วัดค่าอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง
 • 1
 • 2

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า สมัครงานกับเรา Supremelines