มิเตอร์ Meter

มิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์วัดค่าไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปเพื่อการอยู่อาศัย, การระกอบธุรกิจ หรือแม้กระทั่งการประกอบอุตสหกรรม มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันออกไป มิเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นประเภท electromechanical induction meter ซึ่งทำงานโดยนับการหมุนครบครอบของจานอัลลูมินั่ม (aluminum disc) และมีอัตราความเร็วของการหมุนแปรผันตามพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ มิเตอร์ไฟฟ้าที่ทางบริษัทนำมาจัดจำหน่ายได้นำเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มิเตอร์เหล่านี้ที่มีคุณสมบัติที่มากกว่ามิเมตร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอ่านค่าไฟทั่วไปตรงที่ว่า มิเตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้สามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าที่ลูกค้าสามารถออกแบบและควบคุมตามที่ต้องการ


มัลติมิเตอร์ Multimeter

มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อค Analog Multimeter

มัลติมิเตอร์อนาล็อค Analog Multimeter หรือ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม เป็นเครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถใช้วัดปริมาณ ดังนี้ ความต่างศักย์กระแสตรง (DC Voltage), ความต่างศักย์กระแสสลับ (AC Voltage), ปริมาณกระแสตรง (DC Current), ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance) และยังง่ายต่อการใช้งาน มาตรวัดนี้ สามารถใช้ทําการวัดได้อย่างเทียงตรง อย่างไรก็ตาม มัลติมิเตอร์บางแบบสามารถใช้วัดปริมาณอื่นๆ ได้อีก เช่น กำลังออกของสัญญาณความถี่เสียง (AF Output) การขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ (DC Current Amplification, hFE) กระแสรั่วของทรานซิสเตอร์ (Leakage Current, lCEO) ความจุทางไฟฟ้า (Capacitance) ฯลฯ


มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Multimeter

มัลติมิเตอร์ดิจิตอล Digital Multimeter หรือ มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภท แบบเดียวกับอนาล็อคมัลติมิเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถวัดปริมาณกระแสสลับ วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์ วัดความจุไฟฟ้าและตรวจสอบไดโอดได้อีกด้วย บางชนิดมีคุณสมบัติการวัดเพิ่มเติม เช่น วัดค่าความจุ วัดความถี่ และทดสอบทรานซิสเตอร์ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ บนแผงหน้าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ยังมีสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Symbols) กำกับไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลสำหรับเตือนผู้ใช้ให้มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เองและให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้เสมอ


มิเตอร์ทดสอบแรงดันไฟ Voltage Tester

มิเตอร์ทดสอบแรงดันไฟ Voltage Tester ใช้วัดค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ใหม่ในไลน์ผลิต หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักรเก่าที่ใช้ในโรงงาน เช่น สายไฟเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า ฉนวนของมอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็นฯ แอร์ ไมโครเวฟ ทีวี หม้อแปลงไฟฟ้าในเครื่องมอเตอร์ หม้อแปลง สายไฟ ฯลฯ ใช้วัดเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าเอง เพราะเมื่อค่าความเป็นฉนวน (ความต้านทาน) ของฉนวน เสื่อมลงเนื่องจากความร้อน ความชื้น การสั่นสะเทือนของอุปกรณ์จะทำให้เกิดการลัดวงจรไฟฟ้าได้


แคลมป์มิเตอร์ Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อค Analog Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อค Analog Clamp Multineter หรือ แคลมป์มิเตอร์แบบเข็ม เป็นแคลมป์มิเตอร์แบบเข็ม วัดแรงดันไฟ DC ได้ วัดอุณหภูมิได้เมื่อใช้ร่วมกับสายวัดรุ่นพิเศษ ปากคีบรูปหยดน้ำ ง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนเร้นจ์ได้ง่าย


แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Clamp Meter หรือ แคลมป์มิเตอร์แบบตัวเลข เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Measurement) โดยที่เราไม่ต้องตัดต่อสายไฟเพื่อวัดค่ากระแสโดย Clamp Meter สามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายึดถูกปิดรอบสองตัวนำไฟฟ้าถือสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์การไหลของกระแสเดียวกันลงหนึ่งตัวนำและอื่น ๆ ขึ้นกับปัจจุบันสุทธิของศูนย์ แคลมป์มิเตอร์มักจะขายพร้อมกับอุปกรณ์ที่เสียบในระหว่างปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่จะได้รับการทดสอบ อุปกรณ์เป็นหลักสายไฟต่อสั้น ๆ กับสองตัวนำแยกเพื่อให้ยึดสามารถวางอยู่รอบเพียงหนึ่งตัวนำ


แคมป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลแบบก้ามปู Fork Current meter

แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสรั่วไหลแบบก้ามปู Fork Current Meter มิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าการวัดเป็น True RMS จะทำให้ค่าของการวัดถูกต้องยิ่งขึ้น ฟังก์ชัน Non Contact Voltage จะแสดงสถานะของแรงดันไฟสลับในขณะนั้น โดยการร้องเตือนผู้ใช้ด้วยสัญญาณเสียง ปรับระดับเป็นศูนย์ของการวัดเร้นจ์กระแสไฟตรงได้ด้วยปุ่มเดียว มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ มีระบบค้างตัวเลข (เฉพาะ AC A / DC A) ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.III 300V


วัตต์แคลมป์มิเตอร์ Watt Clamp Meter

วัตต์แคลมป์มิเตอร์ Watt Clamp Meter เป็นแคลมป์มิเตอร์ใช้สำหรับวัดวัตต์ ขนาดกระทัดรัด เป็นแคลมป์มิเตอร์ใช้สำหรับวัดวัตต์ AC POWER CLAMP METER วัดวัตต์ True Power (กำลังไฟแท้จริง), ACV, DCV, ACA, ความต้านทาน, ไดโอด วัดวัตต์โดยใช้ก้ามปูแบบอินดัคทีฟแคลมป์ วัดกำลังไฟฟ้าได้สูงถึง 10 kW แคลมป์มิเตอร์ที่วัดกระแส AC ได้สูงถึง 600A โครงเครื่องทำจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานขนาดกะทัดรัด วัดกระแส AC โดยใช้การเหนี่ยวนำ (Inductive Conductor) ใช้จอแสดงผล LCD ทำให้อ่านค่าได้ง่าย มีวงจรป้องกันการวัดเกิน (โอเวอร์โหลด) ทุกย่านการวัด


แคลมป์มิเตอร์แบบวัดกระแสรั่วไหล Leakage Clamp Meter

แคลมป์มิเตอร์แบบวัดกระแสรั่วไหล Leakage Clamp Meter เป็นแคลมป์มิเตอร์ใช้วัดกระแสรั่วไหล ปากคีบรูปหยดน้ำ สะดวกต่อการใช้งาน สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับได้ถึง 200A ปากคีบ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่าน ศูนย์กลางได้ถึง 24 มม. และ ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคลมป์ขนาด 68 mm.


แคลมป์มิเตอร์เซนเซอร์ Clamp Sensor

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor หรือ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง แรงทางกล (Force) ความดันบรรยากาศ (Pressure) ระยะกระจัด (Displacement) ความเร็ว (Speed) อัตราเร่ง (Acceleration) ระดับของๆเหลว (Liquid Level)และอัตราการไหล (Flow Rate) จากนั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นสัญญาณออกหรือปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามรถนำไปประมวลผลต่อ


เครื่องตรวจความเป็นฉนวน Insulaiton Tester

เครื่องตรวจความเป็นฉนวนแบบอนาล็อค Analog Insulaiton Tester

เครื่องวัดค่าฉนวนไฟฟ้าแบบเข็ม หรือ เครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนแบบเข็ม เพื่อใช้ในการวัดค่าความต่อเนื่องให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น และสเกลวัดค่าสามารถอ่านได้ง่าย อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและขนาดเล็ก มีวงจรคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ สำหรับคายประจุไฟฟ้าที่สะสมในวงจรที่วัด สายวัดเป็นแบบควบคุมการทำงานที่ด้ามจับ ตัวมิเตอร์แบบใหม่ แข็งแรงเป็นพิเศษ มีไฟแสงสว่าง สำหรับดูค่าที่วัดได้ขณะวัดในที่มืด สายรัดมิเตอร์แบบคล้องคอ ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก แรงดันไฟฟ้าทดสอบ 4 ชนิด พร้อมด้วยเร้นจ์แรงดันไฟ AC ใช้สเกลแบบสี ซึ่งสีของสเกลกับสีของตำแหน่งสวิตช์ปรับเร้นจ์จะตรงกันทำให้อ่านค่าที่สเกลได้ง่าย


เครื่องตรวจสอบฉนวนแบบดิจิตอล Digital Insulation Tester

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง หรือ เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบตัวเลข ขนาดเล็กและเบา ตัวเครื่องน้ำหนักเบาพกพาสะดวก มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC Voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ บ้างเครื่อง มี 3 ฟังก์ชันการทำงานในตัวเดียว ได้แก่ มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดัน 4 เร้นจ์ วัดค่าความต่อเนื่อง และวัดแรงดันไฟฟ้า Backlight


เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบโวลต์สูง High Voltage Insulation Tester เป็น มิเตอร์วัดค่าฉนวนไฟฟ้าแบบใช้แรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ สามารถกำหนดแรงดันไฟฟ้าทดสอบได้ตั้งแต่ 2500V ถึง 12000V มิเตอร์รุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัด ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง มีสเกล 2 สเกล จึงอ่านค่าได้ง่าย


เครื่องวัดค่าความต้านทาน (เมกกะโอห์มมิเตอร์) Mega Ohm Tester

เครื่องวัดค่าความต้านทาน (เมกกะโอห์มมิเตอร์) Mega Ohm Tester

เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน (เมกกะโอห์มมิเตอร์) หรือ เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน Digital Meg-Ohmmeter Instrument ใช้กระแสไฟฟ้าต่ำ แต่สามารถวัดค่าความต้านทานสูงๆได้อย่างแม่นยำ ปกติการทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด (Electrical Shocks) เพื่อเป็นการป้องกันบุคคล และเป็นการลดหรือจำกัดการหยุดการทำงาน การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้าเป็นการตรวจจับการเสื่อมของฉนวน


เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester

เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน Earth Tester

เครื่องวัดความต้านทาน Earth Tester ของเครื่องกราวด์หรือสายดิน คือ มิเตอร์ที่ใช้วัดความต้านทานของดินที่อยู่ระหว่างปลายล่างสุดของแท่งกราวด์ (แท่งทองแดง ยาว1 ถึง 3เมตร) กับจุดความต้านทานของดินเป็นศูนย์ (Rearth = 0Ω Common Ground) ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้แท่งกราวด์ ลึกเท่าไรขึ้นแต่ละสถานที่ตามมาตรฐาน IEC ค่าความต้านทานของแท่นกราวด์สายดิน Rg ควรจะน้อยกว่า 5 Ω


เครื่องวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์ Earth Clamp Tester

เครื่องวัดค่าความต้านทานดินแบบแคลมป์ Earth Clamp Tester เนื่องจากแท่งกราวด์ หรือ สายดิน มีความสำคัญสำหรับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และมีความสำคัญกับมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าไม่ว่าค่าโวลต์ ค่าโอห์ม ฯลฯ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ค่าที่วัดผิดพลาดได้ เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต้องต่อกับสายดินทุกเครื่องอยู่แล้ว


เครื่องทดสอบความต้านทางลูป LOOP Tester

เครื่องทดสอบ LOOP/PSC

เครื่องทดสอบ LOOP/PSC ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมาที่ตัวอุปกรณ์ เมื่อผู้ใช้งานสัมผัสกับตัวอุปกรณ์ก็จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้ ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี้ทำได้โดยการติดตั้งระบบสายดิน หรืออุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วไหลไว้ แต่หากว่าการติดตั้งทำไว้ไม่ถูกต้อง เช่น มีค่าความต้านทานระหว่างสายดินกับจุดใช้งานสูง หรือติดตั้งขนาดของอุปกรณ์ป้องกันเล็กเกินไป เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นก็จะไม่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้เช่นกัน เราควรตรวจสอบค่าความต้านทานของระบบสายดินและขนาดของอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสม จึงจะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้


เครื่องทดสอบ LOOP/PFC/PSC

เครื่องทดสอบ LOOP/PFC/PSC TESTER หรือ มิเตอร์ทดสอบลูป จอแสดงผลคู่ช่วยให้วัดพร้อมกันได้ เช่น Loop และ PFC/PSC และสามารถเชื่อมต่อแบบสองเส้นได้สำหรับทดสอบ Loop L-L, L-N และ PSC


เครื่องทดสอบ RCD RCD Tester

เครื่องทดสอบ RCD TESTER เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดค่า RCD(ELCB) โดยจะวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) ได้ ณ จุดจ่ายไฟโดยตรง เช่น ที่เต้าเสียบ ในมิเตอร์รุ่น 5406A จะควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้กระแสที่ใช้ในขณะทดสอบมีค่าคงที่ แม้ว่าแรงดันของแหล่งจ่ายจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม จึงทำให้ค่าที่วัดได้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น


เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Multi Functicon Tester

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Multi Functicon Tester

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Multi Function Tester มิเตอร์ที่วัดค่าทางไฟฟ้าหลายฟังก์ชั่นในมิเตอร์ตัวเดียวกัน แบ่งกลุ่มของมิเตอร์ได้ ดังนี้ มัลติฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า Digital Insulation Tester + มิเตอร์วัดค่าความต่อเนื่อง Continuity Tester + มิเตอร์วัดค่าความต้านทานของระบบลูป (Loop Resistance Tester) และ RCDs ได้ในตัวเดียวกัน ค่าความเป็นฉนวน + ค่าความต่อเนื่อง + ค่าความต้านทานของสายดิน (Earth Loop Impedance) + ค่า PSD, Prospective Short Circuit Current หรือค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดวัด (ถ้าเกิด fault ลงดิน) + ค่าเวลาที่ใช้ในอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว RCD/ELCB ใช้ในการทริปตัดวงจร มัลติฟังก์ชั่นที่วัดค่าได้ 8 ฟังก์ชั่น (ชนิด) ด้วยกัน


เครื่องทดสอบเฟส Phase Tester

เครื่องทดสอบเฟส Phase Tester

เครื่องทดสอบเฟส Phase Tester เครื่องจักรบางเครื่องที่ใช้มอเตอร์ 3 เฟส ในการขับเคลื่อน เสียหายได้ถ้ามอเตอร์หมุนตรงข้ามทิศตามที่ออกแบบไว้ จึงต้องมีการตรวจลำดับเฟสก่อน จึงจะเดินเครื่องได้โดยปลอดภัย การต่อสายเมนในตู้สวิทช์บอร์ดที่จ่ายไฟให้เบรคเกอร์ลูกหลายๆ ตัว ควรมีการตรวจสำดับเฟส แบบบบวก (มิเตอร์หมุนตามเข็นนาฬิกา) เสมอเป็นมาตรฐานสำหรับตู้ไฟฟ้าทุกตู้


เครื่องวัดค่ากระแส-แรงดันไฟฟ้าแบบติดหน้าตู้ Panel Meter

เครื่องวัดค่ากระแสแรงดันไฟฟ้าแบบติดหน้าตู้ Panel Meter

เครื่องวัดค่ากระแส-แรงดันไฟฟ้าแบบติดหน้าตู้ Panel Meter เป็นมิเตอร์วัดกระแสแรงดันไฟฟ้า AC/DC แบบติดตั้งหน้าตู้ และแบบดิจิตอล หรือ มิเตอร์วัดเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย มีทั้งมิเตอร์วัดโวลท์ และวัดกระแสให้เลือกใช้ สามารถล็อคการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือกรุ่นการปรับตั้งเป็น Single หรือ Dual ได้ ใช้ในการวัดโวลท์ หรือ กระแส โดยติดตั้งกับแผงสวิทช์บอร์ด หรือ ตู้ควบคุมทั่วไปแสดงผลเป็นแบบ LED 7 Segment มองเห็นได้ชัดเจน สามารถแสดงเครื่องหมาย เมื่อต่อสลับขั่ว มีให้เลือกหลากหลายย่านการวัด มีความเร็วในการวัดค่าได้สูง


มิเตอร์วัดอุณภูมิ-ความชื้น Temperature Meter-Humidity Meter

มิเตอร์วัดอุณภูมิ Temperature Meter

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสขนาดมือถือที่ให้ผลตอบสนองในการวัดที่รวด เร็ว โดยมีความถูกต้องแม่นยำระดับห้องทดลอง ที่สามารถพกไปใช้งานได้ทุกที่ แข็งแรง น้ำหนักเบา พกพาง่าย และมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ มีฟังก์ชันบันทึกค่าสูงสุดหรือต่ำสุด, คงค่าข้อมูลอัตโนมัติ จอแสดงผลขนาดใหญ่ LCD 4, 5 หลักอ่านค่าได้อย่างชัดเจน มีไฟส่องสว่างที่จอแสดงผล เพื่อความสะดวกต่อการอ่านค่า สามารถวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุเป้าหมายที่ต้องการ มีย่านการวัดตั้งแต่ 600 - 2000 องศาเซลเซียส เลือกหน่วยองศาเซลเซียส, องศาฟาเรนไฮต์ได้ และมีช่องเล็งเป้าหมายที่มีความสว่าง แสดงผลในช่องมอง Finder ด้วย LCD 4 หลัก และบนแผงหน้าปัด มีหลอดไฟ Backlight


มิเตอร์วัดความชื้น Humidity Meter

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบพกพา หรือ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นในตัวเดียวกัน วัดความชื้นในเนื้อไม้แบบดิจิคอล ขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก มีจอ LCD ขนาดใหญ่ มีวงจรชดเชยอุณหภูมิในการวัด เลือกชนิดของไม้ที่ใช้การทดสอบได้ถึง 9 ชนิด แสดงผลได้ 2 ค่า สามารถบันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุด และเรียกออกมาดูได้ สามารถถอดเข็มวัดความชื้นแยกออกจากโพร๊บวัดได้, สะดวกต่อการใช้งาน การวัดความชื้น ใช้อิเล็กโทรดแบบ 2 เข็มในการวัด เพื่อวัดค่าความนำของไม้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทก่อสร้าง, โรงงานเฟอร์นิเจอร์, โรงเลื่อย, งานอบไม้, งานแกะสลักไม้ หรืออุตสาหกรรมไม้ส่งออก เป็นต้น


มิเตอร์วัดอุณภูมิและความชื้น Thermometer And Humidity Meter

 


เครื่องทดสอบอื่นๆ Environment Tester

มิเตอร์วัดค่าทางเคมี PH, EC, TDS, CON Chemistry Testing Meter

มิเตอร์วัดค่าทางเคมี มีหลากหลายให้เลือกใช้ เช่น เครื่องวัดคุณภาพความบริสุทธิ์ของน้ำ ใช้วัดคุณภาพน้ำที่ใช้ในโรงงาน, สำนักงาน, บ้าน, ห้องแล็บ เครื่องมือนี้สามารถวัดความนำไฟฟ้าได้ 0-2000µs ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของน้ำ เพราะน้ำที่บริสุทธิ์จะให้ค่าความนำไฟฟ้าต่ำ ขนาดกระทัดรัดพกสะดวก เครื่องวัดค่าความเป็น กรด–ด่าง ขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก เครื่องวัดอ๊อกซิเจนแบบมือถือ มีระบบการวัดหลากหลาย ได้รับการออกแบบให้ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ LSI แบบชิปเดี่ยว มีความชาญฉลาดเป็นเยี่ยมประสิทธิภาพการทำงานสูง


มิเตอร์วัดค่าความเร็วลม Anemo Meter

เครื่องวัดความเร็วลม Anemo Meter วัดอุณหภูมิในตัวเดียวกัน ใบพัดสี่แฉกพลาสติก พร้อมวัดอุณหภูมิในตัวเดียวกัน เหมาะกับเครื่องปรับอากาศ ความเร็วในการวัดอากาศ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ใช้เซนเซอร์เทอร์มิสเตอร์ที่มีการตอบสนองในการวัดอุณหภูมิที่รวดเร็ว มีการคงค่าข้อมูล ( DATA HOLD ), บันทึกค่าสูงสุด -ค่าต่ำสุด และเรียกกลับมาดูใหม่ได้ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยพอร์ท RS -232 ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ตรวจสอบสภาพอากาศในสายการผลิต, สภาวะการไหล, ตรวจสอบความเร็วลมของท่อลม, พัดลม / มอเตอร์ / เครื่องเป่าลม, ความเร็วลมของระบบปรับอากาศ, ระบบให้ความร้อนในเตาเผาและห้องพ่นสี


มิเตอร์วัดระดับเสียง Sound Level Meter

มิเตอร์วัดระดับเสียง Sound Level Meter หรือ เครื่องวัดระดับความดังของเสียง ใช้วัดระดับเสียงในงานจราจร, สถานบันเทิง, ระบบขนส่งมวลชน, โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมให้ได้ระดับตามกฎหมาย เป็นเครื่องวัดระดับความดังของเสียง ใช้งานง่ายพกพาสะดวก จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการอ่านค่า มิเตอร์ออกแบบให้รูปทรงทันสมัย ออกแบบให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เพื่อให้สามารถใช้งานได้เพียงมือเดียว มีระบบ MAXHOLD เพื่อคงค่าสูงสุดบนจอแสดงผล แสดงผลแรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ หน่วยความจำสามารถเก็บข้อมูลได้ 32,000 ค่า (CA-834) สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน, อายุของอุปกรณ์ยาวนาน รวมทั้งตัวเครื่องที่แข็งแรง น้ำหนักเบา เพราะทำจากพลาสติก ABS


มิเตอร์วัดค่าความส่องสว่างของแสงและยูวี Light And UV Meter

เครื่องวัดความส่องสว่างของแสงและแสงยูวี Light and UV Meter เป็นเครื่องวัดความส่องสว่างของแสง ออกแบบให้ส่วนของเซนเซอร์ที่ใช้วัดแยกกับส่วนแสดงผล จึงสะดวกในการปรับมุมรับมุมแสงของเซนเซอร์ ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานได้เอนกประสงค์ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่แสดงทั้งค่าความสว่างของแสง และชนิดของแสงที่เลือกใช้สะดวก ง่ายต่อการอ่านค่า ใช้สำหรับงานตรวจสอบความเข้มแสงในอุตสาหรรมอาคาร และสำนักงานต่างๆ


มิเตอร์วัดค่าสั่นสะเทือน Vibration Meter

มิเตอร์วัดค่าความสั่นสะเทือน Vibration Meter หรือ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรแบบตัวแลข เป็นแบบปากกา กระทัดรัด พกพาง่าย สำหรับวัดความสั่นมอเตอร์ เครื่องจักร ในงานซ่อมบำรุง ทดสอบความเร่ง, ความเร็ว, ระยะการสั่น, ความเร็วในการหมุน หรือ Inherent Frequency ได้ ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งตรวจสอบมอเตอร์ พัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องกลึง เป็นต้น สามารถพิมพ์ผลการวัดได้ทันทีเพราะมีเครื่องพิมพ์ติดกับตัวเครื่อง ใช้แบตเตอรี่ลิเที่ยมแบบชาร์จได้ จึงนำไปใช้นอกสถานที่ได้สะดวก


มิเตอร์วัดค่าความเร็วรอบ Tachometer

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบดิจิตอล Tachometer วัดความเร็วรอบแบบสัมผัส ใช้งานง่ายพร้อมกับการอ่านค่าที่แม่นยำ วัดได้ทั้งสัมผัส และแบบไม่สัมผัส หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้วงจรไมโครคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและใช้คริสตอลในการผลิตสัญญาณฐวนเวลา ทำให้สามารถวัดได้เที่ยงตรง มีความแข็งแรงทนทาน และมีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัดจับได้กระชับมือทั้งมือซ้ายมือขวา นำไปใช้งานได้มากมาย เช่น วัดรอบเครื่องยนต์, เครื่องจักรในกระบวนการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ


มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester

เครื่องวัดแรงดึงและแรงกด แบบดิจิตอล Force Gguge Tester หรือ เป็นเครื่องวัดที่มีความละเอียดและมีความแม่นยำสูง สามารถแสดงค่าได้ 3 หน่วย สามารถคงค่าข้อมูลสูงสุดได้ในขณะที่ทำการวัดแรงดึง หรือ แรงกด สามารถปรับค่า Zero เพื่อชดเชยค่าของภาชนะได้ย่านการวัด 5000 g และจอแสดงผลแบบดิจิตอลไว้ในเครื่องเดียวกัน จึงไม่ต้องมีการต่อสายให้ยุ่งยาก จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟส่องสว่างเพื่ออ่านค่าในที่มืด (Backlight)


มิเตอร์แรงดันลม Pressure Tester


มิเตอร์วัดระยะทาง Distance Meter

มิเตอร์วัดระยะทาง Distance Meter เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยเคลื่อนอุลตร้าโซนิค แบบดิจิตอล ช่วยลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับการวัดระยะห่าง ทำงานง่ายด้วยปุ่มเดียวเพื่อวัดระยะห่างระหว่างวัตถุสองชิ้นได้ทันใจ เหมาะสำหรับงานติดตั้ง งานก่อสร้าง งานอาคาร วัดระยะทาง แบบ Single Unit ใช้งานตัวรับเพียงตัวเดียว หรือ Dual Unit การแก้ไขส่วนปลายอัตโนมัติสำหรับกรณีที่วัดจากขอบหรือมุม เซนเซอร์ในตัวจะตรวจหาตำแหน่งของกรอบนี้ และเปลี่ยนจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชันค่าต่ำสุด/สูงสุด การป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น: ได้รับการจัดระดับ IP54 สำหรับการป้องกันฝุ่นละอองและละอองน้ำ เพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สามารถวัดได้ถึง 5000 ครั้ง ด้วยคุณสมบัติการปิดอัตโนมัติ


มิเตอร์ทดสอบสาย LAN LAN Cable Tester

มิเตอร์ทดสอบสาย LAN LAN Cable Tester หรือ เครื่องตรวจสอบ และเช็คความผิดพลาดของระบบการเชื่อมต่อเฉพาะที่ (LAN) ได้ถึง 150 เมตร หรือ 500 ฟุต แสดงผลออกทางจอ LCD ขนาด 128 x 64 Pixels พร้อม Backlight ในที่มืด ตัวเลขขนาดใหญ่


เครื่องมือสอบเทียบต่างๆ Calibration Tester

เครื่องมือสอบเทียบต่างๆ Calibration Tester

เครื่องมือสอบเทียบต่างๆ Calibration Tester เป็นมิเตอร์ที่ใช้ในการสอบเทียบค่าแรงดัน และกระแส โดยการใช้หลักการของรูปวงจรแบบ 2 สายซึ่งมีความแม่นยำสูง สามารถสอบเทียบกระแสไฟฟ้าที่มีโหลดใช้งานได้สูงสุดถึง 500 Ω ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกในการสอบเทียบนอกสถานที่ และ เป็นมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิจากเทอร์โมคับเปิล Type K และเป็นเครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่ใช้หลักการของเทอร์โมคับเปิล Type K ช่วงการวัด 199 °C-1230° (-325 °F-2246 °F) มีวงจรชดเชยอุณหภูมิภายในเครื่อง จึงทำให้มีความแม่นยำสูง มีฟังก์ชันข้อมูล และสามารถเลือก °C/°F ได้ ขนาดของตัวเครื่อง : 185 x 78 x 38 mm.


เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Digital Light Meter

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล Digital Light Meter

เครื่องวัดแสง Light Meter เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล หรือ เครื่องวัดแสง (Lux Meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความสว่างในพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งค่าความสว่างของแต่ละพื้นที่นั้น มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการใช้งานของพื้นที่นั้นๆ เช่น ในพื้นที่ตั้งเครื่องจักรต่างๆ ในงานที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และในห้องทำงาน ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ต้องการแสงสว่างที่เหมาะสมต่างกันไป

ความรู้เพิ่มเติม : มิเตอร์ Meter

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online