เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล

Electrical Parameter Recorder

Recomment : Please read the "Safety Warning" in the instruction manual supplied with the instrument thoroughly and completely for correct use. Failure to follow the safaty rules can cause fire, trouble, electrical shock, etc. Therefore, make sure to operate the instrument on a correct power and voltage rating marked on each in strument.

 • กลุ่มหมวด: เครื่องบันทึกข้อมูล
 • ยี่ห้อ: Kyoritsu
 • จำนวน: 2
 • หมวดสินค้า: เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล
Electrical Parameter Recorder 5000/5001

Kyoritsu Thailand
 • ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
 • ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 20,000 ข้อมูล
 • สามารถบันทึกเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องได้
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องบันทึกข้อมูลกระแสรั่วไหล
Electrical Parameter Recorder 5010/5020

Kyoritsu Thailand
 • ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล
 • การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก
 • LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้
 • Price: ติดต่อสอบถาม

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines