แคลมป์เซนเซอร์

Clamp Sensor

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor หรือ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง แรงทางกล (Force) ความดันบรรยากาศ (Pressure) ระยะกระจัด (Displacement) ความเร็ว (Speed) อัตราเร่ง (Acceleration) ระดับของๆเหลว (Liquid Level)และอัตราการไหล (Flow Rate) จากนั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นสัญญาณออกหรือปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามรถนำไปประมวลผลต่อ

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: แคลมป์มิเตอร์
 • ยี่ห้อ: KYORUTSU
 • จำนวน: 20
 • หมวดสินค้า: แคลมป์เซนเซอร์
แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8008

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8008

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ช่วงการวัด : 0~3000A AC
 • อัตราส่วนการวัด : 10 : 1 (Input to Output)
 • ความแม่นยำ : ±2% of Input±0.5A
 • ขนาดของตัวนำ : Ø100mm max. (100 × 150 mm)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8112

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8112

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดตัวนำ : Ø8mm max.
 • ความถี่ : 30Hz~100kHz (-3dB)
 • มาตรฐานความปลอดภัย : IEC 61010-1 CAT.II 100V Pollution Degree 2
 • ขนาดตัวเครื่อง : 153(L) × 18(W) × 23(D) mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8113

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8113

ยี่ห้อ KYORITSU

 • Ammeter Function : AC / DC Current
 • Ammeter Response Type : True RMS
 • Ranging : Manual
 • Weight : 170g
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8121

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8121

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 100A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/100A (AC 5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8122

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8122

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 500A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/100A (AC 5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 5350V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8123

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8123

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ55
 • กระแส : AC 1000A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 5350V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8124

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8124

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ68
 • กระแส : AC 1000A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 5350V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8125

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8125

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ40
 • กระแส : AC 1000A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 5350V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8126

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8126

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ40
 • กระแส : AC 200A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/200A (AC 2.5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 5350V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8127

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8127

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 100A
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 500mV/100A (AC 5mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8128

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8128

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 5A (Max.50A)
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 50mV/5A [Max.500mV/50A] (AC 10mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8129

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8129

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ150 mm.
 • กระแส : 300 / 1000 / 3000A
 • ขนาดตัวเครื่อง : 111(L) x 61(W) x 43 D) mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8141

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8141

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 1000mA
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V (50/60Hz) for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8142

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8142

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ40
 • กระแส : AC 1000mA
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V (50/60Hz) for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8143

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8143

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ68
 • กระแส : AC 1000mA
 • แรงดันไฟเอาท์พุท : AC 100mV/1000mA (AC 100mV/A)
 • ทนต่อแรงดันไฟฟ้า : AC 3540V (50/60Hz) for 5 Seconds
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8146

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8146

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดของตัวนำ : Φ24
 • กระแส : AC 30A
 • แรงดันไฟเอาท์พุต : AC 1500mV/30A (AC 50mV/A)
 • ขนาดตัวเครื่อง : 100(L) x 60(W) x 26(D) mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8147

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8147

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดตัวนำ : Φ70
 • กระแส : AC 70A
 • แรงดันไฟเอาท์พุต : AC 3500mV/70A (AC 50mV/A)
 • ขนาดตัวเครื่อง : 128(L) x 81(W) x 36(D) mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8148

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8148

ยี่ห้อ KYORITSU

 • ขนาดตัวนำ : Φ68
 • Rated Current : AC 100A
 • Output Voltage : AC 5000mV/100A (AC 50mV/A)
 • ขนาดตัวเครื่อง : 186(L) x 129(W) x 53(D) mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8309

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8309

ยี่ห้อ KYORITSU

 • แรงดันไฟอินพุตสูงสุด ช่วงการวัด : AC 600VRMS (sin), 848.4Vpeak
 • ช่วงการวัด : 6~600V
 • ขนาดตัวเครื่อง : 87(L)×26(W)×17(D) mm. (Excluding Protrusions)
 • Weight : approx. 135g
 • Price: ติดต่อสอบถาม

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor รุ่น 8325F

แคลมป์เซนเซอร์ Clamp Sensor
รุ่น 8325F

ยี่ห้อ KYORITSU

 • แรงดันไฟอินพุตสูงสุด ช่วงการวัด : AC 600V RMS, 848.4Vpeak
 • ช่วงการวัด : 6~600V
 • ขนาดตัวเครื่อง : 87(L)×26(W)×17(D) mm. (Protrusions Omit) / Approx. 135g
 • ความยาวสาย : approximately 2m
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online