• Home
 • สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน

Motion Meter

หลักการทำงานคือการตรวจจับความร้อน และการเคลื่อนไหว โดยใช้เซนเซอร์ ที่เรียกว่า (Passive Infrared Detactor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่สามารถตรวจจับรังสีอินฟราเรด ที่แผ่ออกมาจากตัวคน หรือ สัตว์ ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว จะมีรังสีความร้อนแผ่ออกมารอบๆ ในปริมาณหนึ่ง เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ จะทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้คลื่นรังสีความร้อนแผ่กระจายออกมา โดยปกติการแผ่รังสีของมนุษยจะมีความยาวคลื่นประมาณ 7- 14 ไมโครเมตร อุปกรณ์ดังกล่าว จะช่วนในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ เช่น ควบคุมการ เปิด-ปิด ไฟ หรือระบบปรับอากาศ เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคนเข้ามาใช้งาน เช่น ออฟฟิตขนาดเล็ก ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ เป็นต้น


 • กลุ่มหมวด: สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
 • ยี่ห้อ: THEBEN
 • จำนวน: 17
สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Mester รุ่น LUNA 109

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 109

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นสวิทช์ เปิด/เปิด เนื่องจากแสงแบบอนาล็อค
 • การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา
 • ต่อเซนเซอร์รับแสงได้ 2 แบบ
 • ปรับค่าความสว่างของแสงสำหรับการสั่งเอาต์พุตได้
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 110

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 110

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นสวิทช์ เปิด/เปิด เนื่องจากแสงแบบอนาล็อค
 • การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา
 • ต่อเซนเซอร์รับแสงได้ 2 แบบ
 • การต่อสายแบบสปริง เทอร์มินอล
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 111

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 111

ยี่ห้อ THEBEN


 • การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา
 • สามารถติดตั้งเซนเซอร์รับแสงได้ ถึง 4 ตัว
 • การต่อสายแบบสปริง เทอร์มินอล
 • หน่วงเวลา ON / OFF 0- 59 นาที
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 112

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 112

ยี่ห้อ THEBEN


 • การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา
 • แยกตัวรับแสง และตัวควบคุม
 • ติดตั้งบนราง DIN
 • 1 เอาต์พุตรีเลย์ 10A 250VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 120

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 120

ยี่ห้อ THEBEN


 • การนำไปใช้งาน เช่น ควบคุมการปิด/เปิดไฟถนน, ป้ายโฆษณา
 • แบบอนาล็อค Twilight Switch พร้อมนาฬิกาแบบดิจิตอลในตัว
 • ปรับค่าความส่องสว่างเป็นแบบอนาล็อค
 • กำหนดช่วงเวลา เปิด / ปิด
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 121

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 121

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นสวิทช์ เปิด/เปิด เนื่องจากแสงแบบดิจิติอล
 • ปรับค่าความส่องสว่างเป็นแบบดิจิตอล
 • สามารถโปรแกรมให้เอาท์พุตทำงาน-หยุดทำงาน หรือทำงานค้างได้
 • โปรแกรมวันหยุดล่วงหน้าได้ในรอบ 1 ปี
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 122

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 122

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นดิจิตอล Twilight Switch พร้อมนาฬิกา แบบดิจิตอลในตัว
 • ปรับค่าความสว่างแสงเป็นแบบดิจิตอล และสามารถกำหนดเวลาในการทำงานได้
 • หน้าจอแสดงเวลาและ สถานะการทำงานของเอาท์พุต
 • สามารถโปรแกรมให้เอาท์พุตทำงาน-หยุดทำงาน ค้างได้
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 101-180

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUXA 101-180

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว
 • เหมาะสำหรับใช้ภายในตัวอาคาร และ ภายนอกอาคาร
 • สามารถประยุกต์ใช้งานเป็นเซนเซอร์ตรวจขโมย หรือ เขตพื้นที่หวงห้ามได้
 • ควบคุมการทำงานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหว และค่าความสว่างของแสง
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUNA 103-200

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUNA 103-200

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดตั้งข้างผนัง
 • เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบริเวณทางเดินอาคาร ช่องทางเดินบันได และ ห้องน้ำ
 • มีสวิทช์ เปิด/ปิด โดยตรงภายในตัว
 • การวัดแสงเหมาะกับแสงไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดโคมไฟไส้ และ ฮาโลเจน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 103-360-2

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น LUXA 103-360-2

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฝ้าเพดาน
 • การวัดแสงเหมาะกับแสงไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดโคมไฟไส้ และ ฮาโลเจน
 • ความสูงในการติดตั้ง 2 ~ 3 เมตร
 • พื้นที่ในการตรวจจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ~ 7 เมตร
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น LUXA 103-360/2 AP

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter
รุ่น LUXA 103-360/2 AP

ยี่ห้อ THEBEN

 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฝ้าเพดาน
 • ติดตั้งแบบ Surface Mounted on Ceilin
 • พื้นที่ในการตรวจจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ~ 7 เมตร
 • ปรับค่าความเข้มของแสง 10 ~ 2,000 LUX
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น SPHIN 104-360-2

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter
รุ่น SPHIN 104-360-2

ยี่ห้อ THEBEN

 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดบนฝ้าเพดาน
 • ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR เซนเซอร์
 • เอาท์พุต 2 คอนแทกรีเลย์
 • มีฟังก์ชั่น Teach-In สำหรับเรียนรู้การปรับค่าความสว่างอัตโนมัติ
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น PRESENCELIGHT 180

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter
รุ่น PRESENCELIGHT 180

ยี่ห้อ THEBEN

 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านข้างพนัง
 • เครื่องตรวจจับแบบ Presence (PIR)
 • พื่นที่ตรวจจับ 180
 • การวัดแสงแบบผสม
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น PRESENCELIGHT 360

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter
รุ่น PRESENCELIGHT 360

ยี่ห้อ THEBEN

 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านบนฝ้าเพดาน
 • เครื่องตรวจจับแบบ Presence (PIR)
 • พื่นที่ตรวจจับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • สามารถสั่ง ON / OFF เอาท์พุต โดยตรงผ่านทางชุด รีโมต คอนโทรล
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 180A

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น ECO-IR 180A

ยี่ห้อ THEBEN


 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านข้างพนัง
 • เครื่องตรวจจับแบบ presence (PIR)
 • การควบคุม เปิด/ปิด อัตโนมัติ ทั้งเอาท์พุตควบคุมแสงสว่าง และควบคุมระบบ HVAC
 • แรงดันไฟฟ้า 230 VAC 50 HZ
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 360A

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น ECO-IR 360A

ยี่ห้อ THEBEN


 • แรงดันไฟฟ้า 230 VAC 50 HZ
 • ค่าป้องกัน IP 40
 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านบนฝ้าเพดาน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน Motion Meter รุ่น ECO-IR 369C NT

สวิทช์จับความเคลื่อนไหวของคน
Motion Meter รุ่น ECO-IR 369C NT

ยี่ห้อ THEBEN


 • แรงดันไฟ 230VAC 50Hz
 • ค่าป้องกัน IP40
 • เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดด้านบนฝ้าเพดาน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online