ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ

Tubular Heater / Finned Heater

ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) และ ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ ทำจาก Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆ และเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์ อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์ สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น ส่วนฮีตเตอร์ท่อกลม คือ Tubular Heater ที่ใช้ให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ติดครีบ

ฮีตเตอร์ท่อกลม และฮีตเตอร์ครีบ ใช้กับงานต่อไปนี้

 • ใช้งานเตาอบ
 • ใช้ในท่อ DUCT
 • ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบTubular Heater รุ่น SPL-H02

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบ Tubular Heater รุ่น SPL-H02
ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบ Tubular Heater รุ่น SPL-H02M

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ คือจะมีขดลวดความร้อนบรรจุอยู่ด้านในท่อโลหะ และช่องว่างระหว่างขดลวดความร้อนและท่อโลหะ จะถูกอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซี่ยมออกไซด์ และถูกรีดให้เล็กลงให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ทำฮีตเตอร์ท่อกลม หรือ ฮีตเตอร์ครีบ มีหลายชนิดแบ่งตามลักษณะ

การใช้งานดังนี้

โครงสร้างของ ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ Tubular Heater คือ มีขดลวดความร้อนบรรจุอยู่ในท่อโลหะ ช่องว่างระหว่างขดลวดความร้อน และท่อโลหะ จะถูกอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซียมออกไซด์ และถูกรีดลงให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ทำ Tubular Heater มีหลายชนิดต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ทองแดงใช้กับน้ำสะอาด
สแตนเลส 304 ใช้กับ อากาศที่มีการหมุนเวียน, เตาอบ, น้ำ, น้ำมัน, ของเหลว หรือในอุตสาหกรรมอาหารที่มี pH 5-9
สแตนเลส 316 ใช้กับ อากาศที่มีการหมุนเวียน, กรด, สารละลาย, สารเคมี หรือ ของเหลวที่มีลักษณะกัดกร่อน
สแตนเลส 800 ใช้กับ อากาศที่ไม่มีการหมุนเวียน เช่น ในเตาอบ, น้ำ, น้ำมัน และของเหลวทั่วไป

*โปรดระบุชนิดวัสดุที่ต้องการตอนสั่งทำด้วย

ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

 • ทำจาก Tubolar heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆ และเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์ อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิมขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์ สามารถถ่ายเถความร้อนได้เร็วขึ้น ส่วนฮีตเตอร์ท่อกลม คือ Tubolar Heater ที่ใช้ให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ติดครีบ
 • ลักษณะการนำไปใช้งานของฮีตเตอร์ประเภทนี้ได้แก่ ใช้ในเตาอบ, ใช้ในท่อ DUCT, ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

ติดตั้งแบบให้ความร้อนโดยตรง และแบบส่งผ่านควมร้อนจากห้องเผาไปยังห้องอบโดยใช้ลมร้อน เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้กับอากาศ ไม่ควรใช้กับของเหลว เนื่องจากจะเกิดตะกอนจับที่ครีบของฮีตเตอร์ทำให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายเทได้ ในกรณีที่ให้ความร้อนกับอากาศที่ไม่หมุนเวียน ควรเลือกวัสดุที่ใช้ทำฮีตเตอร์เป็นอินโคลอย เนื่องจากมีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงกว่าชนิดอื่น


การสั่งซื้อ ต้องระบุ

รหัสการสั่งซื้อ SPL / H02U - F  8 x 400 / 220V - 1000W  (SM16)

 1. ชนิดของฮีตเตอร์ รูปตัว U
 2. แบบท่อครีบ F, แบบมาตรฐาน N
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ Dia (mm)
 4. ความยาวท่อ L (mm)
 5. แรงดันไฟ (V)
 6. กำลังวัตต์ (W)
 7. ขนาดเกลียวติดตั้ง

ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

ตาราง ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

*เปลี่ยนรหัส F เป็น N สำหรับฮีตเตอร์ท่อกลม

ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Shape)

ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Shape)

ตาราง ทรงสี่เหลี่ยม (Rectangular Shape)


รหัสการสั่งซื้อ SPL / H02I - F  8 x 400 / 220V - 500W  (SM16)

 1. ชนิดของฮีตเตอร์ รูปตัว I
 2. แบบติดครีบ F, แบบมาตรฐาน N
 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ Dia (mm)
 4. ความยาวท่อ L (mm)
 5. แรงดันไฟ (V)
 6. กำลังวัตต์ (W)
 7. ขนาดเกลียว

ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ท่อกลม

เปลี่ยนรหัส F ตัวแรกเป็น N สำหรับฮีตเตอร์ท่อกลม

*เปลี่ยนรหัส F ตัวแรกเป็น N สำหรับฮีตเตอร์ท่อกลม


ฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I, ตัว U, ตัว M Tubular Heater

ฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I, ตัว U, ตัว M Tubular Heater
ฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I, ตัว U, ตัว M Tubular Heater

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์ท่อกลมตัว I, ตัว U คืออุปกรณ์จ่ายความร้อนให้กับชิ้นงานทั่วไปเหมาะมากสำหรับงานอบแห้งทั่วไป เช่น แม่พิมพ์โลหะ อบสีรถยนต์ พืชผลทางการเกษตร อบเส้นใยผ้า อบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ สำหรับงานต้องการฮีตเรอ์ท่อกลมรูปตัว I, ตัว U ให้ความร้อนในการอบชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ ลดการเกิดความเสียหายของ ชิ้นงาน สร้างมาตรฐานคุรภาพสินค้าสูงขึ้น ลูกค้าสามารถสั่งทำได้ตามความเหมาะสมกับชิ้นงาน นอกจากนี้ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด ยังมีฮีตเตอร์ท่อกลมรูปตัว I, ตัว U ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, ความยาว, แรงดันไฟฟ้า และกำลังวัตต์มาตรฐาน ตามตารางข้างล่างนี้ (สามารถทำวัตต์ที่สูงกว่าในตารางด้านล่างนี้ได้ โปรดติดต่อ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด)

หมายเหตุ

 1. ถ้าฮีตเตอร์ตัว I มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 12 มม. ตัวอย่างชื่อรุ่น SPL-H02I-12x400/220-500 W. หรือ ถ้าฮีตเตอร์ตัว U มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 8 มม. ตัวอย่างชื่อรุ่น SPL-H02U-8x300/200-800 W.
 2. ฮีตเตอร์ทุกรุ่นสามารถสั่งทำความยาว และกำลังวัตต์มากกว่าในตารางได้ โปรดติดต่อสั่งทำได้ที่ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด
 3. ฮีตเตอร์รูปตัว M ไม่มีตาราง โปรดติดต่อสั่งทำได้ที่ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด
ชม ฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I, ตัว U, ตัว M

ฮีตเตอร์ท่อกลม ดัดเป็นรูปต่างๆ Tubular Heater
ยี่ห้อ SPL

ฮีตเตอร์ท่อกลม ดัดเป็นรูปต่างๆ
Tubular Heater

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์ท่อกลมดัดเป็นรูปต่างๆ โดยทำมาจากฮีตเตอร์กลมตรง หรือฮีตเตอร์ท่อกลม รูปตัว I แล้วนำมาดัดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามรูป หรือ รูปร่างอื่นๆ ตามแต่ต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท สุพรีมไลนส์ กำจัด เราสามารถทำฮีตเตอร์ดัดเป็นรูปต่างๆ ได้ทุกแบบตามที่ท่านต้องการ

ฮีตเตอร์ท่อกลมดัดเป็นรูปต่างๆ ไม่มีตาราง โปรดติดต่อสั่งทำได้ที่ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

ฮีตเตอร์ครีบ (Fin Heater)

ฮีตเตอร์ครีบ (Fin Heater)
ฮีตเตอร์ครีบ (Fin Heater)

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์ครีบ (Fin Heater) ให้ความร้อนกับชิ้นงานผ่านอากาศโดยวิธีการพาความร้อน กล่าวคือลมที่ถูกอุ่นให้ร้อนจะเคลื่อนที่ไปหาชิ้นงาน และถ่ายเท ความร้อนให้ชิ้นงานอีกทีหนึ่ง ฮีตเตอร์ครีบเหมาะสำหรับงานที่ใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เนื่องจากมีพื้นที่ระบายความร้อนเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ของครีบ ซึ่งทำให้กำลัง วัตต์สูงกว่าฮีตเตอร์ท่อกลมมากแม้ขนาดความยาวจะเท่ากัน เช่น งานอบแห้ง, อบสี, อบชิ้นส่วนทั่วไป, อบไล่ความชื้น, อบใยผ้า, อบแม่พิมพ์, อบไม้, อบพลาสติก, อบอาหาร และอบขนม โดยมักจะใช้คู่กับพัดลมเพื่อให้ความร้อนในตู้อบสม่ำเสมอ ช่วยให้ฮีตเตอร์ครีบไม่ร้อนจนเกินไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ตัวอย่าง การนำไปใช้งานกับเครื่องจักร เช่น ใช้ในเครื่องอบฟิล์มหด เพื่อใช้ฟิล์มหดรัดกล่องพอดีทำให้รูปบนกล่องสวยงามดูมีราคาขึ้น, อบลดความชื้นในระบบแอร์คอมนดิชั่น เป็นต้น ฮีตเตอร์ของ บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด เป็นฮีตเตอร์คุณภาพผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด และพนักงานมีประสบการณ์ทำให้ตัวฮีตเตอร์ครีบให้ความร้อน ในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด และพนักงานมีประสบการณ์ทำให้ตัวฮีตเตอร์ครีบให้ความร้อนในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ลดการเกิด ความเสียหายของชิ้นงาน สร้างมาตรฐานให้กับชิ้นงานทำให้สินค้าดูมีราคาสูงทางบริษัทสามารถออกแบบและผลิตสินค้าให้มีขนาด และกำลังวัตต์ให้เลือกใช้หลายแบบ ราคาประหยัด อายุการใช้งานยาวนาน ลูกค้าสามารถสั่งทำฮีตเตอร์ครีบได้ตามความเหมาะสมของงาน หรือจะเลือกใช้ฮีตเตอร์ครีบขนาดมตรฐานตามตารางด้านล่าง ก็จะทำให้ได้ราคาถูกกว่าเพราะผลิตจำนวนมาก

ข้อความระวัง! ในการใช้งานฮีตเตอร์ครีบ

คือ ควรออกแบบวงจรไฟฟ้าของฮีตเตอร์ และมอเตอร์หมุนพัดลม โดยเมื่อพัดลมหยุดต้องตัดไฟไม่ให้ไฟเข้าไปในฮีตเตอร์ด้วย เพื่อยืดอายุการทำงานของฮีตเตอร์ครีบ เนื่องจากวิศวกรผู้ออกแบบได้เพิ่มขนาดจำนวนวัตต์ขึ้นมามาก (โดยสมมุติฐานว่าการระบายความร้อนของฮีตเตอร์ครีบดีกว่าฮีตเตอร์ท่อกลมที่ไม่มีครีบเนื่องจากปริมาณ ลมหมุนเวียนผ่านฮีตเตอร์ครีบมากกว่า เนื่องจากมีพัดลมทำให้อากาศไหลผ่านท่อ และครีบของฮีตเตอร์ได้มากขึ้นมาก และฮีตเตอร์ครีบมีพื้นที่โหละที่ใช้ระบาย ความร้อนให้กับลมในเตาอบได้มากกว่า)

ฮีตเตอร์ครีบรูปตัว I, U ขนาดและรูปต่าง (หน่วย : มม.)
 • มีหลากหลายวัตต์ให้เลือกใช้ให้เหมาะสม
 • เหมาะสำหรับงานอบอากาศ หรือตู้อบ
ชม ฮีตเตอร์ครีบรูปตัว I, U ขนาดและรูปต่าง (หน่วย : มม.)
 • ตัวอย่างการเลือกรุ่น เช่น SPL-H02I-F-8x400-220V-800W
 • หากมีเกลียวติดตั้งให้ใส่ขนาดต่อท้ายรุ่น เช่น M12 หรือ M16
 • สามารถสั่งซื้อรุ่นที่น๊อตยึด โดยระบุขนาดต่อท้ายรุ่น เช่น M12, M16
 • วอย่างการเลือกรุ่น เช่น SPL-H02U-F-12x450-220V-1800W(M16)
 • สามารถสั่งทำรุ่น และขนาดพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุได้ตามต้องการ

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า สมัครงานกับเรา Supremelines