ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ

Tubular Heater / Finned Heater

ฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater) และ ฮีตเตอร์ครีบ (Finned Heater)

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ ทำจาก Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆ และเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์ อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์ สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น ส่วนฮีตเตอร์ท่อกลม คือ Tubular Heater ที่ใช้ให้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ติดครีบ

ฮีตเตอร์ท่อกลม และฮีตเตอร์ครีบ ใช้กับงานต่อไปนี้

  • ใช้งานเตาอบ
  • ใช้ในท่อ DUCT
  • ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบ Tubular Heater รุ่น SPL-H02
ยี่ห้อ SPL

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ครีบ
Tubular Heater รุ่น SPL-H02

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ คือจะมีขดลวดความร้อนบรรจุอยู่ด้านในท่อโลหะ และช่องว่างระหว่างขดลวดความร้อนและท่อโลหะ จะถูกอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซี่ยมออกไซด์ และถูกรีดให้เล็กลงให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ทำฮีตเตอร์ท่อกลม หรือ ฮีตเตอร์ครีบ มีหลายชนิดแบ่งตามลักษณะ

การใช้งานดังนี้

โครงสร้างของ ฮีตเตอร์ท่อกลม/ฮีตเตอร์ครีบ Tubular Heater คือ มีขดลวดความร้อนบรรจุอยู่ในท่อโลหะ ช่องว่างระหว่างขดลวดความร้อน และท่อโลหะ จะถูกอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซียมออกไซด์ และถูกรีดลงให้มีความหนาแน่นตามมาตรฐาน วัสดุที่ใช้ทำ Tubular Heater มีหลายชนิดต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ทองแดงใช้กับน้ำสะ