ฮีตเตอร์เส้น

Cable Heater

ฮีตเตอร์เส้น แบบ Self Regulating ทำงานด้วยหลักการพื้นฐาน โดยการปรับกำลังเอาต์พุตให้เหมาะสมเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น กำลังเอาต์พุตจะลดลง ฮีตเตอร์เส้นแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดความร้อนสูงได้ ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะที่จะประยุกต์ใช้งานเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็งในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำๆ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น ด้วยโครงสร้างของ Self Regulating จึงสามารถใช้กับท่อและข้อต่อพลาสติกหรือ PVC ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กำลังเอาต์พุตจะลดลง ในทางกลับกันเมื่ออุณหภูมิลดลง กำลังเอาต์พุตจะสูงขึ้น ตัวฮีตเตอร์จึงสามารถปรับกำลังเอาต์พุตได้เอง และผู้ใช้งานสามารถตัดเลือกใช้ความยาวที่ต้องการได้ จึงสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater รุ่น FKYC
ยี่ห้อ DENKI

ฮีตเตอร์แบบสายไฟ Self Regulating Heating Cable Heater

คุณลักษณะ

ใช้ป้องกันไม่ให้ของเหลวในท่อจับตัวเป็นครีมเหนียว (Ware) เมื่อของเหลวในท่อเย็นลง ฮีตเตอร์แบบสายไฟนิยมใช้พันท่อ หรือ วาล์วถัง ฯลฯ โดยมีกำลังไฟฟ้าจ่ายมาจากสายไฟ 25 ถึง 40 วัตต์ ต่อความยาวสาย 1 เมตร และไม่ต้องกลัวไฟใหม้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กำลังวัตต์ที่จ่ายออกมาจากฮีตเตอร์จะลดลงเองโดยอัตโนมัติ


ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater รุ่น FKYC
ยี่ห้อ DENKI

ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater
รุ่น FKYC

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์แบบเส้น Zone–Parallel Cable Heater

ทำงานด้วยหลักการลวดความร้อน พันบนฉนวนไฟฟ้า ภายนอกหุ้มด้วยซิลิโคน สามารถกันน้ำได้ ป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม มีความยึดหยุ่น ดัดงอได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับใช้ป้องกัน และรักษาอุณหภูมิ ในการส่งวัตถุดิบไม่ให้เย็นระหว่าง การส่งภายในท่อ ใช้อุ่นน้ำมันเตา, อุ่นน้ำยาง, อุ่นช็อคโกเลต เป็นต้น

 • รุ่น FKYC-25W-M 25 WATT / M 230VAC
 • รุ่น FKYC-40W-M 40 WATT / M 230VAC
 • รุ่น FKYC-50W-M 50 WATT / M 230VAC

ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater รุ่น DK-SRL
ยี่ห้อ DENKI

ฮีตเตอร์เส้น Cable Heater
รุ่น DK-SRL

คุณลักษณะ

ฮีตเตอร์เส้น แบบเส้น Self Regulating ทำงานด้วยหลักการพื้นฐาน โดยการปรับกำลังเอาท์พุตให้เหมาะสมเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น กำลังเอาท์พุต จะลดลงฮีตเตอร์เส้นแบบนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดความร้อนสูงได้ ด้วยเหตุผลนี้จึงเหมาะที่จะประยุกต์ใช้งานเพื่อป้องกัน การจับตัวเป็นน้ำแข็งในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำๆ หรือนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมทำความเย็น ด้วยโครงสร้างของ Self Regulating จึงสามารถใช้กับท่อ และข้อพลาสติกหรือ PVC ต่างๆได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติทางอุณหภูมิ

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กำลังเอาท์พุตจะลดลง ในทางหลับกันเมื่ออุณหภูมิลดลง กำลังเอาท์พุตจะสูงขึ้น ตัวอีตเตอร์จึงสมารถปรับกำลังเอาท์พุตได้เอง และผู้ใช้งานสามารถตัดเลือกใช้ความยาวที่ต้องการได้ จึงสามารถใช้งานได้สะดวก และ ง่ายต่อการใช้งาน

cartridge-heater-temper

รุ่นวัตต์ / เมตร (230 VAC)การใช้งานเหมาะสำหรับ
DK-SRL16-B 16 W/m Bare Type : ป้องกัน และรักษาอุณหภูมิไม่ให้จับตัวเป็นน้ำแข็งในสภาวะที่อุณภูมิต่ำ โดยฉนวนจะไม่แตกหรือเปราะเมื่ออุณหภูมิต่ำลง เป็นชนิดธรรมดาไม่มีชีลหุ้ม
DK-SRL30-B 30 W/m
DK-SRL30-C 30 W/m Shield Type : ป้องกัน และรักษาอุณหภูมิไม่ให้จับตัวเป็นน้ำแข็งในสภาวะที่อุณภูมิต่ำ โดยฉนวนจะไม่แตกหรือเปราะ เมื่ออุณหภูมิต่ำลง มีชีลหุ้มภายนอกป้องกันสัญญานรบกวน
ฮีตเตอร์เส้นแบบ Zone - Parallel

ทำงานด้วยหลักการลวดความร้อน พันบนฉนวนไฟฟ้า ภายนอกหุ้มด้วยซิลิโคน สามารถกันน้ำได้ ป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่น ดัดงอได้ตามความต้องการ

รุ่นวัตต์ / เมตร (230 VAC)การใช้งานเหมาะสำหรับ
FKYC-25W-M 25 W/M ป้องกันและรักษาอุณหภูมิ ในการส่งวัตถุดิบไม่ให้เย็นลงระหว่าการส่งภายในท่อ
FKYC-40W-M 40 W/M
FKYC-50W-M 50 W/M
 • การประยุกต์ใช้งาน
  • ใช้อุ่นน้ำมันเตา
  • ใช้อุ่นน้ำยาง
  • ใช้อุ่นช็อกโกเล็ต เป็นต้น


ฮีตเตอร์แบบสายไฟ Self Regulating Heating Cable Heater
ยี่ห้อ DENKI

ฮีตเตอร์แบบสายไฟ Self Regulating Heating Cable Heater

คุณลักษณะ

ใช้ป้องกันไม่ให้ของเหลวในท่อจับตัวเป็นครีมเหนียว (Ware) เมื่อของเหลวในท่อเย็นลง ฮีตเตอร์แบบสายไฟนิยมใช้พันท่อ หรือ วาล์วถัง ฯลฯ โดยมีกำลังไฟฟ้าจ่ายมาจากสายไฟ 25 ถึง 40 วัตต์ ต่อความยาวสาย 1 เมตร และไม่ต้องกลัวไฟใหม้ เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น กำลังวัตต์ที่จ่ายออกมาจากฮีตเตอร์จะลดลงเองโดยอัตโนมัติ

 • 1
 • 2

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online