เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล

Digital Counter

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter กำหนดฟังก์ชันต่างๆ ได้จากหน้าเครื่อง เลือกการใช้งานได้หลากหลาย เลือกตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวคูณสเกลได้ จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากด้านนอก ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด ฟังก์ชั่นการใช้งาน-นับจำนวน สามารถจำค่าที่นับได้แม้ไฟดับ มีฟังก์ชั่นป้องกันการเข้าไปแก้ไขโปรแกรม ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง โดยมีการป้องกันไม่ให้นิ้วไปสัมผัสกับขั้วต่อสายได้ ฝาครอบหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีดำได้ บางรุ่น สามารถติดตั้งเข้ากับแผงหน้าตู้ได้อย่างง่ายดาย

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น AD-3J
ยี่ห้อ ADER

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น AD-3J

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล จอแสดงผลแบบ LCD อ่านค่าได้ชัดเจน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากด้านนอก ขนาดเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด ฟังก์ชั่นการใช้งาน-นับจำนวน

คุณสมบัติ

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลรุ่น AD-3J
การนับสูงสุด 999999
อินพุต Contact, เซนเซอร์ NPN
รีเซ็ต ปุ่มหน้าเครื่องหรือ ขา 3 กับ ขา 4
จอแสดงผล LCD 6 หลัก
ไฟเลี้ยง แบตเตอรี่ลิเธียม 3.0V
อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิ -10 ถึง 40 ˚C
ขนาด 24 x 48 x 50 มม.
การติดตั้ง ติดหน้าตู้

ขนาด (มม.)

ขนาด (มม.) เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-3J

การต่อสายใช้งาน

การต่อสายใช้งาน เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-3J


เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น AD-1J
ยี่ห้อ ADER

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น AD-1J

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล เลือกรูปแบบการนับได้ 5 รูปแบบ สามารถตั้งค่าตัวคูณสเกลอินพุตได้ เอาต์พุตมีให้เลือก 1 หรือ 2 เอาต์พุต สามารถหน่วงเวลาเอาต์พุต ได้ 0.01- 9.99 วินาที

คุณสมบัติ

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลรุ่น AD-1J
ย่านการนับ 0-999999
ความเร็วการนับ 30 หรือ 3000 CPS
รีเซ็ต ปุ่มหน้าเครื่องหรือ ขา 3 กับ ขา 4
รูปแบบการนับ U, D, A, B, C
อินพุต คอนแทค, ทรานซิสเตอร์ PNP
เอาต์พุตโหมด N, F, C, R
จำนวนเอาต์พุต 1 เอาต์พุต
ชนิดเอาต์พุต รีเลย์ SPDT 3A 250VAC
ไฟเลี้ยงให้เซนเซอร์ 12 VDC, 30mA
การตั้งค่าตัวคูณสเกล 0.001~99.999
จอแสดงผล LED Back Light
ไฟเลี้ยง 100-240 VAC
อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิ -10 ถึง 55 ˚C
ขนาด 48 x 48 x 80 mm.
การติดตั้ง ติดหน้าตู้

ขนาด (มม.) / การต่อสายใช้งาน

ขนาด (มม.) / การต่อสายใช้งาน เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-1J


เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น AD-5J
ยี่ห้อ ADER

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น AD-5J

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล สามารถจำค่าที่นับได้แม้ไฟดับ เลือกการทำงานได้ 3 รูปแบบ เอาต์พุตสามารถหน่วงเวลาได้ 0.2 ถึง 3 วินาที ฟังก์ชั่นการใช้งาน-นับจำนวน

คุณสมบัติ

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลรุ่น AD-5J
ย่านการนับ 0-9999
ความเร็วการนับ 30 หรือ 3000 CPS
อินพุต คอนแทค, ทรานซิสเตอร์ PNP} NPN (CP1 รับ NPN, CP2 รับ PNP)
เอาต์พุตโหมด N, F, R
จำนวนเอาต์พุต 1 เอาต์พุต
ชนิดของเอาต์พุต รีเลย์ SPDT 3A 250 VAC
ไฟเลี้ยงที่จ่ายให้กับเซนเซอร์ 12 VDC, 30mA
จอแสดงผล LED ตัวเลข 4 หลัก สีแดง สูง 0.25 นิ้ว
ไฟเลี้ยง 100- 240 VAC/DC
อุณหภูมิขณะใช้งาน -10 ถึง 55 C / 35-85%RH
ขนาด 48 x 48 x 80 mm.
การติดตั้ง ติดหน้าตู้

การทำงานเอาต์พุต

การทำงานเอาต์พุต เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-5J

ขนาด (มม.)

ขนาด (มม.) เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-5J


เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น AD-7J
ยี่ห้อ ADER

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น AD-7J

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล จอแสดงผล LED ตัวเลขสีแดง ชัดเจน สามารถจำค่าที่นับได้แม้ไฟดับ มีฟังก์ชั่นป้องกันการเข้าไปแก้ไขโปรแกรม เลือกรูปแบบการนับได้ 5 แบบ สามารถหน่วงเวลาเอาต์พุตได้ 0.01 – 9.99 วินาที

คุณสมบัติ

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอลรุ่น AD-7J
ย่านการนับ 0-9999
ความเร็วการนับ 30 หรือ 3000 CPS
รูปแบบการนับ U, D, A, B, C
อินพุต คอนแทค, ทรานซิสเตอร์ PNP} NPN (CP1 รับ NPN, CP2 รับ PNP)
เอาต์พุตโหมด N, F, R
จำนวนเอาต์พุต 1 เอาต์พุต
ชนิดของเอาต์พุต รีเลย์ SPDT 3A 250 VAC
ไฟเลี้ยงที่จ่ายให้กับเซนเซอร์ 12 VDC, 30mA
จอแสดงผล LED ตัวเลข 4 หลัก สีแดง สูง 0.25 นิ้ว
ไฟเลี้ยง 100- 240 VAC/DC
อุณหภูมิขณะใช้งาน -10 ถึง 55 C / 35-85%RH
ขนาด 48 x 48 x 80 mm.
การติดตั้ง ติดหน้าตู้

ขั้วต่อใช้งาน / การต่อใช้งานอินพุต

ขั้วต่อใช้งาน / การต่อใช้งานอินพุต เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-7J

ขนาด (มม.)

ขนาด (มม.) เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล รุ่น AD-7J


รูปแบบการนับ
โหมดแผนภาพคำอธิบาย
U UP A INHIBIT INPUT (R) CP1 เป็นอินพุตสำหรับนับขึ้น โดยการนับจะเกิดขึ้นที่ขอบขาขึ้นและมี CP2 เป็นอินพุตสำหรับสั่งงานให้หยุดนับชั่วคราวเมื่อ CP2 ON
UP B INHIBIT INPUT (F) CP2 เป็นอินพุตสำหรับนับขึ้น โดยการนับจะเกิดขึ้นขอบขาลงและ CP1 จะต้อง ON จึงจะเกิดการนับ ถ้า CP1 OFF จะเป็นการสั่งงานให้หยุดนับชั่วคราว
D DOWN A INHIBIT INPUT (R) CP1 เป็นอินพุตสำหรับนับลง โดยการนับจะเกิดขึ้นที่ขอบขาขึ้น และมี CP2 เป็นอินพุตสำหรับสั่งงานให้หยุดนับชั่วคราว เมื่อ CP2 ON
DOWN B INHIBIT INPUT (F) CP2 เป็นอินพุตสำหรับนับลง โดยการนับจะเกิดขึ้นที่ขอบขาลง และ CP1 จะต้อง ON จึงจะเกิดการนับ ถ้า CP1 OFF จะเป็นการสั่งงานให้หยุดนับชั่วคราว
A UP/DOWN A COMMAND INPUT CP1 เป็นอินพุตสำหรับนับ แต่จะเป็นการนับขึ้นหรือนับลงจะขึ้นอยู่กับ CP2 ถ้า CP2 OFF จะเป็นการนับขึ้น แต่ถ้า CP2 ON จะเป็นการนับลง
B UP/DOWN B INDIVIDVAL INPUT CP1 เป็นอินพุตสำหรับนับขึ้น และ CP2 เป็นอินพุตสำหรับนับลง
C  UP/DOWN C PHASE DIFFERENCE INPUT อินพุต A (CP1) ต้องมีเฟสนำ อินพุต B CP2 90 จึงจะเป็นการนับขึ้น แต่ถ้าอินพุต B (CP2) มีเฟสนำ (CP1) 90 ก็จะเป็นการนับลง โหมดนี้จะใช้งานร่วมกับเอนโคดเดอร์ที่มีสัญญานเอาต์พุต 2 สัญญานใช้ในงานวัดระยะหรือตรวจสอบตำแหน่ง
การทำงานเอาต์พุต
โหมดแผนภาพคำอธิบาย
N การทำงานเอาต์พุต N นับไปจนถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วจะไม่นับต่อ เอาต์พุตจะ ON ค้างอยู่จนกว่าจะมีสัญญานรีเซ็ต จึงจะเริ่มนับใหม่และเอาต์พุต OFF
F การทำงานเอาต์พุต F นับไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วก็ยังนับต่อไป เอาต์พุตจะ ON ค้างอยู่ จนกว่าจะมีสัญญานรีเซ็ต จึงจะเริ่มนับใหม่และเอาต์พุต OFF
C การทำงานเอาต์พุต C นับไปจนถึงค่าที่ตั้งไว้ แล้วจะรีเซ็ตตัวเลขทันทีโดยอัตโนมัติเพื่อเริ่มนับใหม่ พร้อม ๆ กับเอาต์พุต ON สามารถตั้งเวลา ON ของเอาต์พุตได้
R การทำงานเอาต์พุต R นับไปจนถึงค่าที่ตั้งไว้เอาต์พุต ON ตามเวลาที่ตั้งไว้ ตัวเลขนับจะค้างอยู่ที่ค่าที่ตั้งไว้ รอจนกว่าเอาต์พุต OFF จะรีเซ็ตตัวเลขนับพร้อม ๆ กับที่เอาต์พุต OFF เพื่อเริ่มนับใหม่
เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น LC2H Series
ยี่ห้อ PANASONIC

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น LC2H Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล ความเร็วของการนับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง 2kHz และ 30Hz ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง โดยมีการป้องกันไม่ให้นิ้วไปสัมผัสกับขั้วต่อสายได้ ฝาครอบหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีดำได้ (สั่งซื้อเพิ่มเติม) โดยสีมาตรฐานจะเป็นสีเทาอ่อน ระดับการป้องกัน IP66 (เฉพาะแผงหน้าปัดด้านหน้า) รับอินพุทหลากหลาย แบบ Non-Voltage, แบบ Voltage, แบบ Free Voltage

 • ขนาดครึ่งหนึ่งของมาตรฐาน DIN 48 x 24 มม.
 • ตัวเลขขนาดใหญ่ 8.7 มม.อ่านค่าได้อย่างชัดเจน
 • สามารถล็อคปุ่ม Reset ด้านหน้าได้
 • จำนวนหลัก 8 หลัก (99999999)
 • อินพุท Non-Voltage/คอนแทค, อินพุทแรงดันไฟ DC/AC 24~240V, อินพุทแรงดันไฟ DC DC 4.5~30V (เลือกรุ่น)
 • รีเซ็ทด้านหน้าเครื่อง, อินพุทรีโมทรีเซ็ท+รีเซ็ทด้านหน้าเครื่อง (เลือกรุ่น)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น LC4H/LC4H-PS/LC4H-W
ยี่ห้อ PANASONIC

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น LC4H/LC4H-PS/LC4H-W

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล นับได้สูงถึง 4 หลัก (9999) ตัวเลขขนาดใหญ่อ่านค่าได้ชัดเจน ความเร็วในการนับ 30Hz/5kHz เลือกได้โดยใช้ดิพสวิทช์ สามารถติดตั้งเข้ากับแผงหน้าตู้ได้อย่างง่ายดาย ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูง โดยมีการป้องกันไม่ให้นิ้วไปสัมผัสกับขั้วต่อสายได้ ระดับการป้องกัน IP66 (เฉพาะแผงหน้าปัดด้านหน้า) มีแหล่งจ่ายไฟให้เซนเซอร์ 12 VDC 100mA มีระบบ Pre-Scaling (เลือกรุ่น) เอ๊าท์พุทควบคุม รีเลย์ SPDT (FORM C) 1 ชุด, 5A 250V AC (โหลดความต้านทาน) สัญญาณอินพุท อินพุทคอนแทค หรือ Open Collector การแสดงผล 4 หลัก-999~9999


เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น LC2HP-FEW
ยี่ห้อ PANASONIC

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น LC2HP-FEW

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล จอแสดงผลมีไฟ Backlight ช่วยให้อ่านค่าได้สะดวก

คุณสมบัติ

 • ตัวเลข 8.7 มม. อ่านค่าได้ชัดเจน
 • สามารถเลือกความเร็วของการนับได้ระหว่าง 30 Hz และ 5 KHz
 • ระดับการป้องกัน IP66
 • ขนาด 48 x 24 มม.
 • ใช้ไฟ 24 VDC
 • จอแสดงผล 8 หลัก 0 – 99999999
 • ชนิดของเอ๊าท์พุทคอนแทคแบบ SPST 1 ชุด (Open Collector)
 • กลุ่มหมวด: เครื่องนับจำนวน
 • ยี่ห้อ: DIGICON
 • จำนวน: 7
 • หมวดสินค้า: เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น PT-427-BN/PT-427-BF

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น PT-427-BN/PT-427-BF

ยี่ห้อ DIGICON

 • ใช้ไฟ : มีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวเครื่อง
 • จำนวนหลักในการแสดงผล 8 หลัก (99999999)
 • ชนิดอินพุท : No-Voltage Input
 • เครื่องนับจำนวนแบบแสดงผลด้วยจอ LCD
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น PCT-424/426

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น PCT-424/426

ยี่ห้อ DIGICON

 • จำนวนหลักการแสดงผล 4 หลัก (9999)
 • ย่านการตั้งเวลา 0.01s~9999h (8 ย่าน)
 • Preset Counter/Timer
 • ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 x 100 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น PCT-716/726

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น PCT-716/726

ยี่ห้อ DIGICON

 • จำนวนหลักในการนับ : 6 หลัก (แสดงได้สูงสุด 999999)
 • ได้รับรองมาตรฐาน North America
 • การนับเวลา : มี 8 ย่านในเครื่องเดียว 0.1 วินาที~9999 ชั่วโมง
 • ระบบการนับ : นับขึ้น, นับลง, นับขึ้นและนับลง
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น PCT-414/814

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น PCT-414/814

ยี่ห้อ DIGICON

 • จำนวนหลักในการนับ : 4 หลัก (9999)
 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
 • ได้รับรองมาตรฐาน North America
 • ขนาดตัวเลข 4 x 8 มม. (กว้าง x สูง)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น PCT-714/716

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น PCT-714/716

ยี่ห้อ DIGICON

 • จำนวนหลักในการนับ : 4 หลัก (แสดงได้สูงสุด 9999)
 • เครื่องนับจำนวนและเครื่องตั้งเวลาระบบดิจิตอล
 • ระบบการนับ : นับขึ้น, นับลง, นับขึ้นและนับลง
 • การนับเวลา : มี 8 ย่านในเครื่องเดียว 0.1 วินาที~9999 ชั่วโมง
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น TCT-304/306

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น TCT-304/306

ยี่ห้อ DIGICON

 • จำนวนหลักในการนับ : 4 หลัก (9999)
 • ความเร็วการนับเลือกได้สูงสุด 5 kcps
 • การนับเวลา : 8 ย่านในหนึ่งเครื่อง 0.1 วินาที~999.9 ชม.
 • แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงเซนเซอร์ : 12 VDC +/-10% สูงสุด 50mA
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น TCT-704/706

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter
รุ่น TCT-704/706

ยี่ห้อ DIGICON

 • ควบคุมการทำงานด้วยไมโคโปรเซสเซอร์
 • ระบบการนับ : นับขึ้น, นับลง, นับขึ้นและนับลง
 • แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงเซนเซอร์ : 12 VDC +/-10% สูงสุด 50Ma
 • ขนาด (กว้างxสูงxลึก) : 72 x 36 x 100, 72 x 72 x 126 มม. (เลือกรุ่น)
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น GC2-6 Series
ยี่ห้อ LINE SEIKI

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น GC2-6 Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Self Powered Digital Counter เป็นเครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด มาตรฐานยุโรป 25 x 50 มม. (ขนาดเจาะแผง) ไม่ต้องใช้ไฟ หรือแบตเตอรี่ภายนอกให้ยุ่งยาก ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V จำนวน 1 ก้อน ใช้งานได้นาน 8 ปี (ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดเปลี่ยนได้) ทนต่อสัญญาณรบกวนได้สูง จึงไม่มีปัญหาการใช้งาน มีอินพุทหลายแบบให้เลือกใช้ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ) ใช้แทนเครื่องนับแบบกลไกได้ โดยไม่ยุ่งยาก ตัวเลขแสดงผลสูง 10.6 มม. อ่านค่าได้ชัดเจน

 • จำนวนหลัก : 6 หลัก (0~999999)
 • อินพุท : Non-Voltage/ คอนแทค, แรงดันไฟ DC/ AC 30~250V, แรงดันไฟ DC DC 3~30V (เลือกรุ่น)
 • รีเซ็ท : ด้านหน้าเครื่อง, อินพุทรีโมทรีเซ็ท+รีเซ็ทด้านหน้าเครื่อง (เลือกรุ่น)
 • ใช้ไฟ : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V ขนาด 1/ 2 AA จำนวน 1 ก้อน มีอายุการใช้งานนาน 7 ปี (สามารถเปลี่ยนได้)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น GC2-8 Series
ยี่ห้อ LINE SEIKI

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น GC2-8 Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Self Powered Digital Counter เป็นเครื่องนับจำนวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ขนาดกะทัดรัด มาตรฐานยุโรป 25x50 มม. (ขนาดเจาะแผง) ไม่ต้องใช้ไฟ หรือแบตเตอรี่ภายนอกให้ยุ่งยาก ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V จำนวน 1 ก้อน ใช้งานได้นาน 8 ปี (ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดเปลี่ยนได้) ทนต่อสัญญาณรบกวนได้สูง จึงไม่มีปัญหาการใช้งาน มีอินพุทหลายแบบให้เลือกใช้ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ) ใช้แทนเครื่องนับแบบกลไกได้ โดยไม่ยุ่งยาก ตัวเลขแสดงผลสูง 10.6 มม. อ่านค่าได้ชัดเจน

 • จำนวนหลัก : 8 หลัก (0~99999999)
 • อินพุท : Non-Voltage/ คอนแทค, อินพุทแรงดันไฟ DC/ AC 30~250V, อินพุทแรงดันไฟ DC DC 3~30V(เลือกรุ่น)
 • รีเซ็ท : ด้านหน้าเครื่อง, อินพุทรีโมทรีเซ็ท+รีเซ็ทด้านหน้าเครื่อง (เลือกรุ่น)
 • ใช้ไฟ : แบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V ขนาด 1/ 2 AA จำนวน 1 ก้อน มีอายุการใช้งานนาน 7 ปี (สามารถเปลี่ยนได้)

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Digital Counter รุ่น G48-300 Series
ยี่ห้อ LINE SEIKI

เครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล
Digital Counter รุ่น G48-300 Series

คุณลักษณะ

เป็นเครื่องนับจำนวนแบบดิจิตอล Preset Counter ขนาดกะทัดรัดตามมาตรฐาน DIN 48 x 48 มม. เอ๊าท์พุทรีเลย์ 5A, 250V AC จอแสดงผล LCD พร้อมมี Back Light สำหรับดูในที่มืด ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ง่าย (แต่ละปุ่มใช้งานแยกกัน)

 • ตั้งพรีสเกลได้ (Prescale)
 • ตั้งจุดเริ่มต้นการนับค่าได้ (Free Write)
 • ตั้งล็อคปุ่มกดได้ 4 ระดับ
 • จอแสดงผล : LCD พร้อมมี Back light
 • ย่านการนับและตั้งจำนวน : -99999~999999 (6 หลัก)
 • จำนวนการปรับตั้ง : 1 จุด, 2 จุด, 1 จุด+ สัญญาณเตือนล่วงหน้า (เลือกรุ่น)
 • ระบบอินพุท : Contact / Open Collector / Voltage (เลือกได้)
 • การตั้งสเกล : 0.001~99.999
 • เอ๊าท์พุท : รีเลย์ 5A, 250V AC

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines