เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก

Analog Counter

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก Analog Counter มีหลายรูปแบบ เช่น เครื่องนับจำนวนแบบลูกล้อ, เครื่องนับจำนวนแบบก้านโยก, เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์) เหมาะกับการนับสิ่งของต่างๆ ในสายการผลิตของงานอุตสาหกรรม การเก็บข้อมูล การทดสอบเครื่องมือนับจำนวนคนในสถานที่ เช่น นับจำนวนผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการห้องสมุด หรือใช้ในงานด้านจราจร ฯลฯ เครื่องนับจำนวนแบบใช้ไฟฟ้าในการนับ

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อก : KORI | KUBLER | LINE SEIKI
 • กลุ่มหมวด: เครื่องนับจำนวน
 • ยี่ห้อ: KORI
 • จำนวน: 8
 • หมวดสินค้า: เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น H-102

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น H-102

ยี่ห้อ KORI

 • เครื่องนับจำนวนแบบใช้นิ้วกด
 • เหมาะสำหรับนับจำนวนผู้โดยสาร หรือผู้มาใช้บริการ
 • มีปุ่มรีเซ็ต
 • ขนาดตัวเลข 2.8 x 4 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น RS-207-5

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น RS-207-5

ยี่ห้อ KORI

 • ก้านโยกอยู่ด้านขวา, ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ความเร็วในการนับสูงสุด ได้ถึง 600 ครั้งต่อนาที
 • ตัวเลข 5 หลัก สีขาวพื้นดำ
 • ขนาดตัวเลข 33.6 x 4.8 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น RSL207-5

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น RSL207-5

ยี่ห้อ KORI

 • เหมือนกับ RS-207-5 ต่างกันที่ก้านโยกตรงข้ามกัน
 • ตัวเลข 5 หลัก สีขาวพื้นดำ
 • ความเร็วในการนับสูงสุด ได้ถึง 600 ครั้งต่อนาที
 • ขนาดตัวเลข 33.6 x 4.8 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น PK-3-5

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
nalog Counter รุ่น PK-3-5

ยี่ห้อ KORI

 • ตัวเลข 5 หลัก สีขาวพื้นดำ, ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ความเร็วในการนับสูงสุด ได้ถึง 600 ครั้งต่อนาที
 • ก้านโยกสามารถย้ายมาด้านซ้ายหรือขวาได้
 • ขนาดตัวเลข 5.2 x 6.5 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น LB-207-5

เครื่องนับจำวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น LB-207-5

ยี่ห้อ KORI

 • ตัวเลข 5 หลัก สีขาวพื้นดำ, ไม่ใช้ไฟฟ้า
 • ความเร็วในการนับสูงสุด ได้ถึง 3000 ครั้งต่อนาที
 • ก้านโยกสามารถย้ายมาด้านซ้ายหรือขวาได้
 • ขนาดตัวเลข 3.6 x 4.8 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MS3

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MS3

ยี่ห้อ KORI

 • เหมาะสำหรับวัดความยาวของผ้า, กระดาษ
 • จำนวนหลัก 5 หลัก 9999.9
 • หน่วยการวัด เป็นเมตร
 • ความเร็วสูงสุด 200 เมตร / นาที
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น PKM3

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น PKM3

ยี่ห้อ KORI

 • เหมาะสำหรับวัดความยาวของผ้า, กระดาษ
 • จำนวนหลัก 5 หลัก 9999.9
 • หน่วยการวัด เป็นเมตร
 • ความเร็วสูงสุด 200 เมตร / นาที
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น SK-301

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น SK-301

ยี่ห้อ KORI

 • เป็นเครื่องนับจำนวนแบบลูกล้อ
 • มีเอาท์พุตเป็นคอนแทค ทนกระแสได้ 5A ที่ 250 VAC
 • หน่วยวัดเป็นหลา ความละเอียด 0.1 หลา
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องนับจำนวน
 • ยี่ห้อ: KUBLER
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น K04

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น K04

ยี่ห้อ KOUBLER

 • แสดงผล ตัวเลข 4, 5 และ 6 หลัก สูง 4 มม.
 • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10...+60°C (14...140°F)
 • มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น K05

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น K05

ยี่ห้อ KOUBLER

 • แสดงผล ตัวเลข 4, 5 และ 6 หลัก สูง 4 มม.
 • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10...+60°C (14...140°F)
 • มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น K07

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น K07

ยี่ห้อ KOUBLER

 • ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์)
 • ความเร็วสูงสุดในการนับ จะขึ้นกับอินพุต อินพุต AC: 10 Hz/อินพุต DC:25 Hz
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10...+60°C (14...140°F)
 • มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 65
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น W16.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น W16.20

ยี่ห้อ KOUBLER

 • ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเครื่อง
 • ขนาด 34 x 23 มม./36 x 27 มม.
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10...+50°C(14...122°F)
 • มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 41
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น W15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น W15.21

ยี่ห้อ KOUBLER

 • แสดงผล ตัวเลข 5 หลัก สูง 4 มม.
 • ทำงานผสมผสานระหว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบกลไก (แมคคานิกส์)
 • ความเร็วสูงสุดในการนับ จะขึ้นกับอินพุต อินพุต AC: 10 Hz/อินพุต DC:25 Hz
 • ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -10...+50°C(14...122°F)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น B16.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น B16.21

ยี่ห้อ KOUBLER

 • การรีเซต : รีเซตปุ่มสีดำที่หน้าเครื่อง
 • ไฟเลี้ยงตัวเครื่อง 24/48/115/230 VAC ±10%
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10 °C ถึง 55 °C
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 55
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น B18.20

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น B18.20

ยี่ห้อ KOUBLER

 • เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค (แมคคานิกส์)
 • แสดงผล 8 หลัก สูง 4 มม.
 • อินพุต ไฟเลี้ยงตัวเครื่อง 12/24/48/115/230VDC
 • ไม่มีปุ่มรีเซ็ต
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น BVA15.21

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น BVA15.21

ยี่ห้อ KOUBLER

 • สามารถตั้งค่า Setpoint แล้วสั่งงานให้เอาต์พุตทำงานได้
 • การรีเซต : รีเซตปุ่มสีดำที่หน้าเครื่อง
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10 °C ถึง 55 °C
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 54
 • Price: ติดต่อสอบถาม

Sold Outเครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น PMK16.11

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น PMK16.11

ยี่ห้อ KOUBLER

 • สามารถตั้งค่า Setpoint แล้วสั่งงานให้เอาต์พุตทำงานได้
 • การรีเซต : รีเซตปุ่มสีดำที่หน้าเครื่อง
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10 °C ถึง 55 °C
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP 54
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องนับจำนวน
 • ยี่ห้อ: LINE SEIKI
 • จำนวน: 8
 • หมวดสินค้า: เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MCF-6X

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MCF-6X

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การทำงาน : ป้อนไฟ 1 ครั้ง ตัวเลขขึ้น 1 หน่วย
 • ใช้ไฟ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ) :12,24, 110, 220V AC +/-10%, 50/60Hz
 • ความเร็วการนับ : 900 ครั้ง/นาที
 • การรีเซ็ทค่า : กดปุ่มด้านหน้าเครื่อง (Manual Reset)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น SP14/SP15/SP25

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter
รุ่น SP14/SP15/SP25

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การทำงาน : แกนหมุน 1 รอบตัวเลขขึ้น 1 หน่วย
 • ความเร็วการนับ : 3000 รอบต่อนาที
 • การรีเซ็ทค่า : ปรับด้วยมือที่คันโยก
 • คอนแทคสวิทช์ : SPDT 10A ที่ 250V AC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น SPL14/SPL15

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น SPL14/SPL15

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การทำงาน : แกนหมุน 1 รอบตัวเลขขึ้น 1 หน่วย
 • ความเร็วการนับ : 3000 รอบต่อนาที
 • การรีเซ็ทค่า : ปรับด้วยมือที่คันโยก
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MCF-4X

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MCF-4X

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การทำงาน : ป้อนไฟ 1 ครั้ง ตัวเลขขึ้น 1 หน่วย
 • ใช้ไฟ (ระบุเมื่อสั่งซื้อ) : 12,24, 110, 220V AC +/-10%, 50/60Hz
 • ความเร็วการนับ : 900 ครั้ง/นาที
 • การรีเซ็ทค่า : กดปุ่มด้านหน้าเครื่อง (Manual Reset)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MA-4111

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MA-4111

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การทำงาน : ป้อนไฟ 1 ครั้ง ตัวเลขขึ้น 1 หน่วย
 • ความเร็วการนับ : 600 ครั้ง/นาที
 • การรีเซ็ทค่า : กดปุ่มด้านหน้าเครื่อง (Manual Reset)
 • การติดตั้ง : ฝังติดในแผงสวิทช์บอร์ด (Panel)
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MA-4211

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MA-4211

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การแสดงผล : 4 หลัก (0~9999)
 • การรีเซ็ท : รีเซ็ทด้วยมือและไฟฟ้า
 • การติดตั้ง : ฝังติดในแผงสวิทช์บอร์ด (Panel)
 • คอนแทคสวิทช์ : SPDT 5A ที่ 250V AC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MA-6111

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MA-6111

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การรีเซ็ทค่า : กดปุ่มด้านหน้าเครื่อง (Manual Reset)
 • การติดตั้ง : ฝังติดในแผงสวิทช์บอร์ด (Panel)
 • คอนแทคสวิทช์ : SPDT 5A ที่ 250V AC
 • ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) : 62.4 x 62.4 x 101.2 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค Analog Counter รุ่น MA-6211

เครื่องนับจำนวนแบบอนาล็อค
Analog Counter รุ่น MA-6211

ยี่ห้อ LINE SEIKI
 • การรีเซ็ท : รีเซ็ทด้วยมือและไฟฟ้า
 • การติดตั้ง : ฝังติดในแผงสวิทช์บอร์ด (Panel)
 • คอนแทคสวิทช์ : SPDT 5A ที่ 250V AC
 • ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) : 62.4 x 62.4 x 101.2 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online