• Home
  • เซนเซอร์

เซนเซอร์ Sensor

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด Supremelines Co.,Ltd


พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ PROXIMITY SWITCH

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงกระบอกตรวจจับโลหะ Round Inductive Proximity Switch

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงกระบอกตรวจจับโลหะ Round Inductive Proximity Switch เป็นเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หรือ สวิตช์แบบไม่สัมผัส ตัวพร๊อตซิมิตี้ ทำจากโลหะเคลือบนิเกิล ตัวเรือนทรงกระบอก สินค้าจากประเทศอิตาลี สินค้าคุณภาพ ทนทาน ใช้งานยาวนาน แบบตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน เช่น การตรวจจับตำแหน่งของเครื่องจักร การตรวจสอบปริมาณที่บรรจุในภาชนะ การตรวจจับสิ่งของ เป็นต้น


พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงกระบอกตรวจจับอโลหะ Capacitive Proximity Switch

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงกระบอกตรวจจับอโลหะ Capacitive Proximity Switch เป็นเซนเซอร์ตรวจจับอะโลหะ หรือ สวิตช์แบบไม่สัมผัส แบบตรวจจับวัตถุที่เป็นอโลหะเท่านั้น สินค้าคุณภาพ จากยูโรป ใช้งานทนทาน เช่น พลาสติก ไม้ กระดาษ น้ำ แก้วเป็นต้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน เช่น การตรวจจับตำแหน่งของเครื่องจักร การตรวจสอบปริมาที่บรรจุในภาชนะ การตรวจจับสิ่งของ เป็นต้น


พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงสี่เหลี่ยมตรวจจับโลหะ Square Inductive Proximity Switch

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบทรงสี่เหลี่ยมตรวจจับโลหะ Square Inductive Proximity Switch เป็นเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หรือ สวิตช์แบบไม่สัมผัส แบบตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งาน เช่น การตรวจจับตำแหน่งของเครื่องจักร การตรวจสอบปริมาที่บรรจุในภาชนะ การตรวจจับสิ่งของ เป็นต้น


พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบตรวจจับแม่เหล็ก Magnet Proximity Switch

พร็อกซิมิตี้สวิตซ์แบบตรวจจับแม่เหล็ก Magnet Proximity Switch สวิทช์สัมผัสแบบแม่เหล็ก ภายในจะบรรจะรีดสวิตซ์ ซางจะทำงานเมื่อมีแม่เหล็กเข้ามาในระยะตรวจจับ ผลของสนามแม่เหล็กจำทำให้หน้าสัมผัส คอนแทคของรีดสวิตช์เปลี่ยนตำแหน่งไป เมื่อแท่งเหล็กออกไปทำให้ไม่มีสนามแม่เหล็ก เป็นผลให้หน้าสัมผัสคอนแทคของรีดสวิตช์กลับสู่ตำแหน่งเดิม


โพโต้สวิตช์หรือสวิทช์ลำแสง PHOTO SWITCH

โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก Round Photo Switch

โฟโต้สวิตช์แบบทรงกระบอก Round Photo Switch เป็นสวิตช์ตรวจจับการปรากฎขึ้นของวัตถุโดยอาศัยหลักการ การส่งและรับแสง สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท เช่น ตรวจนับวัตถุที่ถูกมีการเคลื่อนไหวโดยรอก, ใช้ในการกันประตูลิฟท์หนีบ, งานล้างรถหรือล้างขวด ลอกป้ายฉลาก, ตรวจนับห่อสินค้า, กำหนดรถยนต์อยู่ตรงตำแหน่งที่จะพ่นสี, ตรวจดูสินค้าว่ามีจุกฝาปิดทุกขวดหรือเช็ค ฝากล่องปิดทุกกล่องหรือไม่, ตรวจดูว่าแก้พลาสติกคว่ำหรือหงาย เป็นต้น


โฟโต้สวิตช์แบบทรงสี่เหลี่ยม Square Photo Switch

โฟโต้สวิตช์แบบทรงสี่เหลี่ยม Square Photo Switch เป็นสวิตช์ตรวจจับการปรากฎขึ้นของวัตถุโดยอาศัยหลักการ การส่งและรับแสง โฟโต้เซนเซอร์ทรงสี่เหลี่ยม มีระยะการตรวจจับไกล กว่าโฟโต้สวิตช์รุ่นทั่วไป ขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย สินค้าคุณภาพจากประเทศยุโรป เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัด การประยุกต์ใช้งาน เช่น ตรวจนับวัตถุที่ถูกมีการเคลื่อนไหวโดยรอก, ใช้ในการกันประตูลิฟท์หนีบ, งานล้างรถหรือล้างขวด ลอกป้ายฉลาก, ตรวจนับห่อสินค้า, กำหนดรถยนต์อยู่ตรงตำแหน่งที่จะพ่นสี, ตรวจดูสินค้าว่ามีจุกฝาปิดทุกขวดหรือเช็ค ฝากล่องปิดทุกกล่องหรือไม่, ตรวจดูว่าแก้พลาสติกคว่ำหรือหงาย เป็นต้น


โฟโต้สวิตช์แบบก้ามปู U Type Photo Switch

โฟโต้สวิตช์แบบก้ามปู U Type Photo Switch เป็นสวิตช์ตรวจจับการปรากฎขึ้นของวัตถุโดยอาศัยหลักการ การส่งและรับแสง ออกแบบมีเป็นรูปทรงแบบตัวยู หรือ แบบก้ามปู เหมาะสำหรับใช้ในงานตรวจจับฟันเฟือง, ตรวจจับกระดาษ, ตรวจจับวัตถุชิ้นเล็กๆ ชิ้นงานแบบแผ่นต่อเนื่อง ที่ขายของอัตโนมัติ นับจำนวนชิ้นงานที่ผลิต เป็นต้น มีควมแม่นยำในการตรวจสูง การตรวจจับแบบตัวรับ-ส่ง Through-Beam


แผ่นสะท้อนแสง Reflector รุ่น ER SERIES

แผ่นสะท้อนแสง Reflector รุ่น ER SERIES เป็น แผ่นสะท้อนแสงคุณภาพสูง สามารถใช้ได้กับโฟโต้สวิตช์ที่ตรวจจับแบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน และรุ่นตรวจจับวัตถุมันวาวได้ทุกรุ่น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน คุณภาพดี


ไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic

ไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic เป็นโฟโต้สวิตช์แบบใช้ใยแก้วนำแสง สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กและติดตั้งในพื้นที่แคบได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก หรือพื้นที่จำกัด ให้ความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุสูงมาก ถึง 12 บิต ตรวจจับวัตถุเลือกได้ทั้งแบบสะท้อนวัตถุ แบบแยกตัวรับ-ตัวส่ง การตั้งค่าการใช้งานง่ายด้วย Easy Touch มีการป้องกันแสงรบกวนกันเอง และ มีฟังก์ชั่นตรวจสอบตัวเอง


เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี MARK SENSOR

เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี Mark Sensor

เครื่องตรวจจับความแตกต่างของสี Mark Sensor เหมาะกับงานตรวจจับเครื่องหมายสีในการบรรจุหีบห่อ, ตรวจจับตำแหน่งของงานพิมพ์, ตรวจจับแบบ Teach-In พร้อมจอแสดงผล ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานจึงตรวจจับได้แม่นยำมาก ตัวกำเนิดแสงใช้ LED สีแดง/เขียว หรือสีขาวในการกำเนิดแสง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน


เอ็นโค้ดเดอร์ Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกน/เพลา Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์แบบแกน/เพลา Shaft Encoder เป็นเซนเซอร์ตรวจสอบการหมุน กล่าวได้ว่าการใช้งานหลักๆที่สำคัญส่วนใหญ่ใช้กับการหมุน โดยสามารถตรวจสอบการหมุนหลักการง่ายๆของ Encoder คือ Encoder จะรับสัญญาณเชิงกล จากการหมุนต่างๆ มาแปลให้อยู่ในรูปแบบของ Pulse ซึ่งเราสามารถนำ Pulse ที่ได้ไปใช้งานต่อนั่นเอง ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อแข็งแรงมาก, อายุการใช้งานสูง วงจรทางอีเลคทรอนิกส์ภายในออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้ความเร็วในการสื่อสารสูง ติดตั้งง่าย แม้อยู่ในพื้นที่แคบ โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Shaft สามารถประยุกต์ใช้งาน เช่น การวัดมุม การวัดความยาวเพื่อตัดชื้นงาน ตรวจจับตำแหน่งของรถโฟคลิพท์ วัดความยาว วัดความเร็ว เป็นต้น


เอ็นโค้ดเดอร์แบบลูกล้อ Wheel Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์แบบลูกล้อ Wheel Encoder เป็นเอ็นโคดเดอร์แบบมีลูกล้อ โรตารีเอ็นโคดเดอร์ ใช้วัดความยาว, ระยะทาง โดยต่อร่วมกับดิจิตอลเคาน์เตอร์ ติดตั้งง่ายมีลูกล้อ เพิ่มความสะดวกในการวัดความยาว ลูกล้อทำจากโลหะทนทานต่อการใช้งาน ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ และสิ่งทอ เป็นต้น และเหมาะสำหรับวัดความยาวของผืนผ้า, กระดาษ, แผ่นโลหะ ฯลฯ


โหลดเซลล์ Load Cell

โหลดเซลล์แบบ Single Point (Single Point Load Cell)

โหลดเซลล์แบบ Single Point (Single Point Load Cell) โหลดเซลล์สำหรับชั่งน้ำหนัก FAD Series (แบบ Single Point) ชั่งน้ำหนักแบบรับแรงกด ติดตั้งง่าย และมีความทนทานสูง


โหลดเซลล์แบบ S-Beam (S-Beam Load Cell)

โหลดเซลล์แบบ S-Beam (S-Beam Load Cell) โหลดเซลล์สำหรับชั่งน้ำหนัก BAB Series (แบบ S-Beam) โหลดเซลล์สำหรับชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักได้ทั้งแบบรับแรงกด และแรงดึง ติดตั้งง่าย และมีความทนทานสูง


โหลดเซลล์แบบ Shear Beam (Shear Beam Lond Cell) รุ่น TA

โหลดเซลล์แบบ Shear Beam (Shear Beam Lond Cell) รุ่น TA เป็นโหลดเซลล์สำหรับชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักแบบรับแรงกด

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online