วาล์วควบคุมทิศทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4V SERIES

4V Symbol
สัญลักษณ์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์ว วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วลม รุ่น 4V SERIES จาก AIR TAC มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ 5/2 และ 5/3 Way มีคอยส์ไฟฟ้าให้เลือกแบบหนึ่งข้างและสองข้าง แรงดันไฟคอยส์มี 24V , 110V และ 220V สามารถเลือกได้ตามตาราง

4vโซลินอยด์วาล์ว 5/2, 5/3

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 4V210-08-AC220V

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวแรงดันไฟฟ้าการต่อสายOrifice
mm² (CV)
อุณหภูมิใช้งานการสิ้นเปลืองกำลังการทำงานแรงดันที่ใช้ (Mpa)
ACDC
4V110-M5 M5 - AC 220V
- AC 110V
- AC 24V
- DC 24V
- DC 12V
- ปลั๊กDIN
- คอยล์มีสาย
5.5 ( 0.31 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V110-06 1/8" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V210-06 1/8" 14 ( 0.78 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V210-08 1/4" 16 ( 0.89 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V310-08 1/4" 25 ( 1.4 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V310-10 3/8" 30 ( 1.68 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V410-15 1/2" 50 ( 2.79 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V120-M5 M5 5.5 ( 0.31 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V120-06 1/8" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V220-06 1/8" 14 ( 0.78 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V220-08 1/4" 16 ( 0.89 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V320-08 1/4" 25 ( 1.4 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V320-10 3/8" 30 ( 1.68 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V420-15 1/2" 50 ( 2.79 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4V130-M5 M5 5 ( 0.28 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/3 มีตำแหน่งกลาง
C : กลางปิด
E : กลางระบาย
ออก
P : กลางจ่ายลม
0.15 ~ 0.8
4V130-06 1/8" 9 ( 0.50 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
4V230-06 1/8" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
4V230-08 1/4" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
4V330-08 1/4" 18 ( 1.00 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
4V330-10 3/8" 18 ( 1.00 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
4V430-15 1/2" 30 ( 1.67 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 0.15 ~ 0.8
 

วาล์วควบคุมทิศทาง หรือโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4M (NAMUR)

4M Symbol
สัญลักษณ์วาล์ว

วาล์วควบคุมทิศทาง โซลินอยด์วาล์ว รุ่น 4M SERIES จาก AIRTAC เป็นวาล์วควบคุมทิศทางชนิด นามัวร์ (Namur) มีทั้งแบบ 5/2 Way 5/3 Way ใช้สำหรับต่อกับหัวขับลม มีให้เลือกทั้งแบบคอยส์เดี่ยวและคอยส์คู่ แรงดันไฟคอยส์มี 24V , 110V และ 220V สามารถเลือกไฟเลี้ยงคอยส์ได้ตามตาราง

4m namurใช้กับหัวขับลม

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 4M310-08-AC220V

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวแรงดันไฟฟ้าการต่อสายOrifice
mm² (CV)
อุณหภูมิใช้งานการสิ้นเปลืองกำลังการทำงานแรงดันที่ใช้ (Mpa)
ACDC
4M110-M5 M5 - AC 220V
- AC 110V
- AC 24V
- DC 24V
- DC 12V
- ปลั๊กDIN
- คอยล์มีสาย
5.5 ( 0.31 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M110-06 1/8" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M210-06 1/8" 14 ( 0.78 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M210-08 1/4" 16 ( 0.89 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M310-08 1/4" 25 ( 1.4 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M310-10 3/8" 30 ( 1.68 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M120-M5 M5 5.5 ( 0.31 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M120-06 1/8" 12 ( 0.67 ) 5 ~ 60 °C 2.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M220-06 1/8" 14 ( 0.78 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M220-08 1/4" 16 ( 0.89 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M320-08 1/4" 25 ( 1.4 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
4M320-10 3/8" 30 ( 1.68 ) 5 ~ 60 °C 3.5 VA 2.5 W 5/2 คอยล์ 1 ข้าง 0.15 ~ 0.8
 

ฐานวาล์ว, แมนิโฟล์ด, ฐานตั้งวาล์ว (AIRTAC MANIFOLD) รุ่น 100/200/300/400M

AIRTAC MANIFOLD ฐานวาล์ว 100M / 200M / 300M / 400M อุปกรณ์สำหรับติดตั้ง วาล์วควบคุมทิศทาง ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วควบคุมทิศทางหลาย ๆ ตัว ง่ายต่อการติดตั้ง สวยงาม และสะดวกต่อการใช้งานมีให้เลือกใช้งานดัวนี้

  • ฐานตั้งวาล์ว สำหรับ รุ่น 3V ได้แก่ รุ่น 3V100M / 3V200M / 3V300M
  • ฐานตั้งวาล์ว สำหรับ รุ่น 4V ได้แก่ รุ่น 100M / 200M / 300M และ 400M
100 200 300 400mฐานยึดวาล์ว 5/2

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : 300M-5F

รุ่นสินค้าขนาดเกลียววาล์วที่ใช้ได้จำนวนวาล์วที่ใช้ได้รุ่นสินค้าแผ่นแพลทปิดรูอุณหภูมิใช้งานหมายเหตุ
100M - K F 1/4" 4V / 4A 100 1-16 100M - B 5 ~ 60 °C - รูระบายทั้งสองข้างสามารถ
ใส่ปลั๊กอุด หรือตัวเก็บเสียงได้
200M - K F 1/4" 4V / 4A 200 1-16 200M - B 5 ~ 60 °C
300M - K F 3/8" 4V / 4A 300 1-12 300M - B 5 ~ 60 °C
400M - K F 1/2" 4V / 4A 400 1-7 400M - B 5 ~ 60 °C

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online