ชุดกรองลมคุณภาพสูงจาก AIRTAC (AIRTAC F.R.L) รุ่น GC SERIES

ชุดกรองลมคุณภาพสูงจาก AIRTAC (AIRTAC F.R.L.) รุ่น GC Series ซึ่งเป็นชุดกรองลมดักน้ำ ชุดปรับปรุงคุณภาพลม แบบ 3 ตัวเรียงกัน จะประกอบไปด้วย ชุดกรองลม ชุดปรับแรงลม ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเข้าในระบบลม (F.R.L.) (Filter+Regulator+Lubricator) ซึ่งจะมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรุ่น ตามความต้องการของผู้ใช้งานและอาจเพิ่มเติม Pressure Sensor เพื่อโชว์แรงดันลมแบบดิจิตอลได้อีกด้วย

gcแบบ 3 ตัวเรียง

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : GC300-08-F1-W/GC400-10-A-C1-W-K

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะการระบายเกจวัดความดันหน่วยที่ใช้เกรดไส้กรองชนิดเกลียววาล์วกันกลับแรงดัน (Mpa)หมายเหตุ
GC200-08 1/4” - : กึ่งอัตโนมัติ
A : อัตโนมัติ
M : ใช้มือ
F: แบบสี่เหลี่ยม
C: แบบกลม
1 : MPa
2 : Psi
3 : Bar
- : 40µm
W : 5µmµ
- : PT
T : NPT
PS : G
- : ไม่มีวาล์ว
กันกลับ
K : มีวาล์ว
กันกลับ
0.15 ~ 0.9 *ชนิดนํ้ามัน
หล่อลื่นที่ใช้
VG32
หรือเทียบเท่า
** รุ่น GC200
ไม่มีการเดรน
แบบอัตโนมัติ
GC300-08 1/4” 0.15 ~ 0.9
GC300-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GC400-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GC300-15 1/2” 0.15 ~ 0.9
GC400-15 1/2” 0.15 ~ 0.9
GC600-20 3/4” 0.15 ~ 0.9
GC600-25 1” 0.15 ~ 0.9
 

ชุดกรองลมดักน้ำ ตัวปรับแรงดันลม ตัวปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GFC

ชุดกรองลมดักน้ำ รุ่น GFC Series ตัวนี้จะมาแบบครบชุด โดยมีอุปกรณ์ 2 ตัว เรียงกันคือ ตังกรองลมดักน้ำ (Air Filter) และตัวปรับแรงลม (Pressure Regulator)จะอยู่ในตัวเดียวกันและต่อพ่วงกับตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) ซึ่งตัวนี้ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่ติดตั้งไม่มาก

ตัวกรองลมดักน้ำหรือตัวกรองลม รุ่น GF Series จาก AirTAC สินค้าคุณภาพรุ่นนี้จะทำหน้าที่กรองน้ำหรือดักน้ำและฝุ่นออกจากระบบลมที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศหรือปั้มลม เพื่อให้ลมที่ได้ไปใช้งานนั้นมีความสะอาดปราศจากน้ำและฝุ่นปนเปื้อน ซึ่งจะมีให้เราเลือกตามความต้องการหลายรุ่น เช่นเลือกลักษณะการเดรนน้ำออกได้ทั้งแบบอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือแบบใช้มือหมุน ระบุตอนสั่งซื้อตามตารางด้านล่าง

gfcแบบ 2 ตัวเรียง

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : GFC300-08-A-F1-W/GFC600-20-M-C1-W-K

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะการระบายเกจวัดความดันหน่วยที่ใช้เกรดไส้กรองชนิดเกลียววาล์วกันกลับแรงดัน (Mpa)หมายเหตุ
GFC200-08 1/4” - : กึ่งอัตโนมัติ
A : อัตโนมัติ
M : ใช้มือ
F: แบบสี่เหลี่ยม
C: แบบกลม
1 : MPa
2 : Psi
3 : Bar
- : 40µm
W : 5µmµ
- : PT
T : NPT
PS : G
- : ไม่มีวาล์ว
กันกลับ
K : มีวาล์ว
กันกลับ
0.15 ~ 0.9 *ชนิดนํ้ามัน
หล่อลื่นที่ใช้
VG32
หรือเทียบเท่า
** รุ่น GC200
ไม่มีการเดรน
แบบอัตโนมัติ
GFC300-08 1/4” 0.15 ~ 0.9
GFC300-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GFC400-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GFC300-15 1/2” 0.15 ~ 0.9
GFC400-15 1/2” 0.15 ~ 0.9
GFC600-20 3/4” 0.15 ~ 0.9
GFC600-25 1” 0.15 ~ 0.9
 

ชุดปรับปรุงคุณภาพลม รุ่น GC METALLIC

gc metallicแบบ 3 ตัวเรียง

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : GC200C-08-M-F1-W-K

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวลักษณะการระบายเกจความดันลักษณะเกจความดันหน่วยที่ใช้เกรดไส้กรองชนิดเกลียววาล์วกันกลับหมายเหตุ
SemiManualAuto
GC200C 06:1/8”
08:1/4”
- : มีเกจวัดความดัน
N: ไม่มีเกจวัด
ความดัน
F: แบบ
สี่เหลี่ยม
C: แบบกลม
1 : MPa
2 : Psi
3 : Bar
- : 40µm
W : 5µmµ
- : PT
T : NPT
PS : G
- : ไม่มีวาล์ว
กันกลับ
K : มีวาล์ว
กันกลับ
รุ่น GFR200C
รุ่น GFR300C
รุ่น GFR400C
มีอุปกรณ์ติดตั้ง
(Bracket)
J : ไม่มีอุปกรณ์
GFC200C
GFR200C
GC300C 08:1/4”
10:3/8”
15:1/2”
GFC300C
GFR300C
GC400C 10:3/8”
15:1/2”
GFC400C
GFR400C
 

ชุดปรับคุณภาพลม ชุดกรองลมดักน้ำ (F.R.L. COMBINATION) รุ่น GA (DISTRIBUTION BLOCK)

AirTAC รุ่น GA Series มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับ F.R.L.ชุดกรองลมดักน้ำ โดยจะเป็นอุปกรณ์แยกทางของลมออกเป็น 4 ทิศทาง มีให้เลือกดังตารางด้านล่างนี้

gaอุปกรณ์แยกทางลม

ตัวอย่างการเลือกรุ่น : GA200-08

รุ่นสินค้าขนาดเกลียวชนิดเกลียวลักษณะโครงสร้างการทำงานแรงดันใช้งาน ( Mpa )หมายเหตุ
GA200-06 1/8” - : PT
T : NPT
PS : G
- อุปกรณ์แยกทาง
ลม 4 ทิศทาง
- แยกทางลม
มี 4 ทาง
- ใช้งานร่วมกับ
FRL รุ่น G
0.15 ~ 0.9 *ใช้ได้กับ
รุ่น G เท่านั้น
GA200-08 1/4” 0.15 ~ 0.9
GA300-08 1/4” 0.15 ~ 0.9
GA300-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GA400-10 3/8” 0.15 ~ 0.9
GA400-15 1/2” 0.15 ~ 0.9
GA600-20 3/4” 0.15 ~ 0.9
GA600-25 1” 0.15 ~ 0.9

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online