เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

Digital Temperature Controller

เป็น เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล (Digital Temperature Controller) ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบตัวเลข จากประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับตู้แช่ ตู้เย็น ห้องเย็น ห้องแอร์ เช่น การประยุกต์การใช้งานอุตหสากรรมเครื่องเย็น, ห้องเย็น, อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: SHIMAX
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MA3C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MA3C

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC3D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC3D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5B

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5B

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAC5D

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAC5D

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น MAP6A

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น MAP6A

ยี่ห้อ SHIMAX
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 x 65 mm.
 • Multi-input : Thermocouple K, J, T, E, R, S, U, N, B / RTD PT100 / V Voltage 0-10 MV, 0-20MV, -10-10MV, 0-50MV, 0-100MV / Current 4-20MA, 0-20MA
 • Output : Relay 1A 240 VAC 2A / Voltage Pulse SSR Drive / Current 4–20MA / Voltage 0-10V / Control Moter Valve
 • Price: ติดต่อสอบถาม
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN48
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN48

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN48
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN49
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN49

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN49
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 96 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น SFN72
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN72

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN72
ขนาดตัวเครื่อง 72 x 72 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

SFN96
ยี่ห้อ SIGMA

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
Digital Temperature Controller รุ่น SFN96

คุณลักษณะ

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ในอุตสหกรรทุกประเภท เช่น การประยุกต์การใช้งานเครื่องฉีดพลาสติก, โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์, ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, อุตสาหกรรมเซรามิกส์, อิฐ ฯลฯ, ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

มีความแม่นยำสูง, การควบคุมแบบ Fuzzy - PID, Multi Input

คุณสมบัติ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลรุ่น SFN96
ขนาดตัวเครื่อง 48 x 48 mm.
Multi-Input Thermocouple, RTD, Current
Output Relay, Voltage, Current
Power Supply 100-240 VAC

ฟังก์ชั่นพิเศษ

 • ทำงานด้วยความแม่นยำสูง
 • รวดเร็วด้วยอัตราการสุมสัญญาณสูง
 • ต่อร่วมกับคอมพิวเเตอร์
 • ป้องกันข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น Lockout
 • ใช้งานได้ทันทีไม่จำเป็นต้องทำ Auto Tuning
 • หัววัดขาดงานไม่เสียด้วย Bumpless Transfer
 • อุณหภูมิเพิ่มตามที่ต้องการด้วย Soft-Start Ramp
 • เลือกได้ควบคุมแบบ HEAT/COOL
 • หาค่าการควบคุมแบบอัตโนมัติด้วย Auto-Tune
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: TOHO
 • จำนวน: 12
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-J4

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-J4

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • รับอินพุทเป็น : Thermocouple Type K, J, T, R, N, S, B และ PT100 / RTD
 • เอาท์พุทแบบ : Relay Contact 250 VAC / 3A และ SSR Drive Voltage 0-12 VDC
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-J5

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-J5

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • รับอินพุทเป็น : Thermocouple Type K, J, T, R, N, S, B และ PT100 / RTD
 • เอาท์พุทแบบ : Relay Contact 250 VAC / 3A และ SSR Drive Voltage 0-12 VDC
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-002

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-002

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 24 x 48 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-004

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-005

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-005

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 48 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-006

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-006

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-007

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-007

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 72 x 72 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น TTM-009

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น TTM-009

ยี่ห้อ TOHO
 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • รับอินพุททั้ง Thermocouple/RTD/PT100 และสัญญาณมาตรฐาน 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V
 • มี 2 Alarm Relays
 • Power Supply : 100 VAC - 240 VAC
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • กลุ่มหมวด: เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ยี่ห้อ: GEFRAN
 • จำนวน: 9
 • หมวดสินค้า: เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 800

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 800

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • การแสดงผล : 2 x 4 Digits สีเขียว
 • ปุ่มกดทางหน้าจอ : 4 ปุ่ม Man / Auto, INC, DEC, F
 • แรงดันไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1600

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1600

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • การแสดงผล : 2 x 4 Digits สีเขียว
 • ปุ่มกดทางหน้าจอ : 4 ปุ่ม Man / Auto, INC, DEC, F
 • แรงดันไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1800

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1800

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • การแสดงผล : 2 x 4 Digits สีเขียว
 • ปุ่มกดทางหน้าจอ : 4 ปุ่ม Man / Auto, INC, DEC, F
 • แรงดันไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 800P

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 800P

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 mm.
 • มีระดับป้องกัน : IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม
 • สามารถรับอินพุทได้หลายหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1600P

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1600P

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 mm.
 • มีระดับป้องกัน : IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม
 • สามารถรับอินพุทได้หลายหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1800P

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1800P

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 mm.
 • มีระดับป้องกัน : IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม
 • สามารถรับอินพุทได้หลายหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 800V

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 800V

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 48 (1/16 DIN)
 • มีระดับการป้องกัน : IP65 มี 4 ปุ่มกดทางหน้าจอ (Man / Auto, INC, DEC, F)
 • สามารถรับอินพุทได้หลากหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter, และอื่นๆ
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1600V

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1600V

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 48 x 96 (1/8 DIN)
 • มีระดับการป้องกัน : IP65 มี 4 ปุ่มกดทางหน้าจอ (Man / Auto, INC, DEC, F)
 • สามารถรับอินพุทได้หลากหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter, และอื่นๆ
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller รุ่น 1800V

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล Digital Temperature Controller
รุ่น 1800V

ยี่ห้อ GEFRAN

 • ขนาดตัวเครื่อง : 96 x 96 (1/4 DIN)
 • มีระดับการป้องกัน : IP65 มี 4 ปุ่มกดทางหน้าจอ (Man / Auto, INC, DEC, F)
 • สามารถรับอินพุทได้หลากหลาย : TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter, และอื่นๆ
 • ไฟเลี้ยง : 100 - 240 VAC/DC
 • Price: ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Thailand
www.supremelines.co.th

Office hours

Mon - Fri 8.30 17.30
Sat 8.30 12.00
www.facebook.com/supremelines

ติดต่อเรา Supremelines  ติดต่อสอบถาม Supremelines  สมัครงานกับเรา Supremelines