มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด

Force Gauge Tester

เครื่องวัดแรงดึงและแรงกด แบบดิจิตอล Force Gguge Tester หรือ เป็นเครื่องวัดที่มีความละเอียดและมีความแม่นยำสูง สามารถแสดงค่าได้ 3 หน่วย สามารถคงค่าข้อมูลสูงสุดได้ในขณะที่ทำการวัดแรงดึง หรือ แรงกด สามารถปรับค่า Zero เพื่อชดเชยค่าของภาชนะได้ย่านการวัด 5000 g และจอแสดงผลแบบดิจิตอลไว้ในเครื่องเดียวกัน จึงไม่ต้องมีการต่อสายให้ยุ่งยาก จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟส่องสว่างเพื่ออ่านค่าในที่มืด (Backlight)

มีหลากหลายยี่ห้อ และสินค้าให้เลือก คลิกเลือกตามยี่ห้อ (Brand)

 • มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด : DIGICON | DAIICHI
 • กลุ่มหมวด: เครื่องทดสอบอื่นๆ
 • ยี่ห้อ: DIGICON
 • จำนวน: 12
 • หมวดสินค้า: มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-200

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-200

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดพกพารวมโพร๊บวัดในตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่
 • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอินเตอร์เฟสแบบ RS-232C
 • จอ LCD อ่านค่าง่ายและชัดเจน
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-210

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-210

ยี่ห้อ DIGICON

 • ขนาดพกพา รวมโพร๊บวัดในตัวเครื่อง เหมาะสำหรับใช้งานนอกสถานที่
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอินเตอร์เฟสแบบ RS-232C
 • ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน จึงไม่ต้องมีสายไฟให้เกะกะ
 • ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลาประมาณ 3 นาที
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-130

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-130

ยี่ห้อ DIGICON

 • วัดค่าความแข็งได้หลายชนิด : HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS และ HLD
 • ใช้ทดสอบโลหะได้เกือบทุกชนิด
 • จอแสดงผลแบบดิจิตอลไว้ในเครื่องเดียวกัน จึงไม่มี การต่อสายให้ยุ่งยาก
 • สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้ทั้งแบบ Real Time หรือ Batch
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-132

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-132

ยี่ห้อ DIGICON

 • วัดค่าความแข็งได้หลายชนิด : HRC, HV, HS, HB, HLC
 • สามารถปรับตั้งทิศทางการตกกระทบในมุม 0, 45, 90 องศา ได้ จึงได้ค่าที่เที่ยงตรง
 • สามารถหาค่าเฉลี่ยในการวัดได้โดยอัตโนมัติ
 • วัตถุทดสอบ : เหล็กกล้า, เหล็กกล้าหล่อ,เหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-140

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-140

ยี่ห้อ DIGICON

 • วัดค่าความแข็งได้หลายชนิด : HRC, HRB, HRA, HV, HS, HB
 • สามารถวัดค่าความแข็งแกร่ง (Strength, sb) ได้ (เฉพาะหัวส่งกระทบ แบบ D และ DC)
 • การแสดงผล และเมนูทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษใช้งานง่าย
 • แสดงผลการวัด และสภาวะต่างๆ ในขณะที่ทำการทดสอบได้อย่างเต็มรูปแบบ
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TH-150

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TH-150

ยี่ห้อ DIGICON

 • ใช้ทดสอบโลหะได้หลายชนิด (ตามตารางย่านการวัด)
 • มีสัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่อ่อนปรากฏบนจอแสดงผล
 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ทางเอ๊าท์พุทข้อมูล RS-232
 • สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้ทั้งแบบ Real Time หรือ Batch
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-220

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-220

ยี่ห้อ DIGICON

 • เป็นการทดสอบโดยไม่ทำลายให้ชิ้นงานเสียหาย (Non-Destructive Testing)
 • ตัวโพร๊บและส่วนแสดงผลรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน จึงไม่ต้องมีสาย สะดวกในการใช้งาน
 • ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
 • หลักการวัด : เหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-230

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-230

ยี่ห้อ DIGICON

 • การทดสอบโดยไม่ทำลายให้ชิ้นงานเสียหาย (Non-Destructive Testing)
 • ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่้
 • หลักการวัด : กระแสไหลวน (Eddy Current)
 • ย่านการวัด : 0~1250 mm.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

Sold Outมิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-26N1/F1

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-26N1/F1

ยี่ห้อ DIGICON

 • เครื่องวัดความหนาของสารเคลือบระบบดิจิตอล โพร๊บวัด N1/F1 : ย่านการวัด 0~1250 ไมโครเมตร
 • โพร๊บวัด F1 : วัดความหนาของสารเคลือบที่เคลือบบนวัสดุที่แม่เหล็กดูด
 • โพร๊บวัด N1 : วัดความหนาของสารเคลือบที่เคลือบบนวัสดุที่แม่เหล็กไม่ดูด
 • จอแสดงผล : LCD
 • ขนาด : 86x270x47 มม.
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-100/TT130

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-100/TT130

ยี่ห้อ DIGICON

 • หน่วยความจำสามารถเก็บค่าการวัดได้ถึง 10 ค่า
 • ปรับตั้งความเร็วเสียงได้ 5 ค่า สำหรับการทำงานแบบซ้ำๆ
 • มีโพร๊บให้เลือกใช้ 4 ชนิด ตามย่านการวัดที่ต้องการ
 • จอแสดงผล : LCD 4 หลัก
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-120

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-120

ยี่ห้อ DIGICON

 • ย่านการวัดความหนา 0.75~300 มม. (ขึ้นอยู่กับโพร๊บที่เลือก)
 • วัดความหนาของวัตถุโดยไม่ต้องทำลายชิ้นงาน
 • ปรับเทียบค่าศูนย์ได้เองโดยอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกหน่วยการวัดความหนาได้ทั้งมิลลิเมตร และนิ้ว
 • Price: ติดต่อสอบถาม

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด Force Gauge Tester รุ่น TT-300

มิเตอร์วัดแรงดึง-แรงกด
Force Gauge Tester
รุ่น TT-300

ยี่ห้อ DIGICON

 • มีระบบในการวัดความหนาที่มีค่าต่ำมากถึง 0.75 มม. (โพร๊บ DA 312)
 • จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ สามารถปรับความคมชัดได้
 • มีไฟส่องสว่างเพื่ออ่านค่าในที่มืด (Backlight)
 • สามารถเลือกความละเอียดของการแสดงผลได้
 • Price: ติดต่อสอบถาม
 • 1
 • 2

ศูนย์รวมเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ทุกชนิด

" จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในวงการขายการนำเข้าเครื่องมือวัด และควบคุมแบบอัตโนมัติ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาบริการก่อนและหลังการขาย คุณภาพดี มีมาตรฐาน "

บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องมือวัด-เครื่องควบคุมแบบอัตโนมัติ อาทิเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, หัววัดอุณหภูมิ, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, เครื่องทอสอบความเป็นฉนวน, เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า, แคลมป์มิเตอร์, มัลติมิเตอร์, มิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์, ฮีตเตอร์, เทอร์โมคัปเปิล, เซนเซอร์ตรวจจับแบบต่างๆ เป็นต้น และยังมี เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก Fresh World

Contact us || บริษัท สุพรีมไลนส์ จำกัด

หมวดหมู่สินค้า / Tags Products

Contact us

โทร : 0-2722-2233
แฟกซ์ : 0-2722-2211
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us

80, 82 ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
supremelines.co.th

Office hours

Mon. - Fri. | 08.00 17.30
facebook/supremelines
LINE@: @supremelines

ติดต่อเรา Supremelines โปรโมชั่นสินค้า Catalog Heater Online